izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc.
Vedran Đulabić

Izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom studiju upravno-političkih znanosti. Magistrirao s temom Upravni aspekti regionalne politike, a doktorirao na temi Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu. Tijekom studija bio demonstrator na Katedri za upravnu znanost, dobitnik dekanove nagrade, kao i stipendije Sveučilišta u Zagrebu za najbolje studente Sveučilišta.

Sudjeluje u izvođenju nastave na pravnom studiju i studiju socijalnog rada, te na stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu i na specijalističkom poslijediplomskim studijima Javna uprava i Upravljanje gradom koji se izvode u okviru Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, te preddiplomskom studiju Vojno vođenje i upravljanje. U okviru Erasmus programa za nastavno osoblje boravio je na Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (Koeln, Njemačka). 

Koautor je nekoliko udžbenika i knjiga (Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, 2014.; Decentralizacija, 2011.; Javna uprava – nastavni materijali, 2006.), a 2007. je objavio samostalnu knjigu Regionalizam i regionalna politika. Pored toga, objavio je petnaestak recenziranih znanstvenih radova, te oko trideset stručnih radova, prikaza, komentara i drugih stručnih tekstova. Sudjelovao je na pedesetak znanstvenih i stručnih konferencija i okruglih stolova u Hrvatskoj i inozemstvu posvećenih javnoj upravi, lokalnoj samoupravi, regionalizmu, fondovima EU, upravnom kapacitetu za pristupanje EU, modernizaciji zakonodavnog procesa, itd.

Od listopada 2005. izvršni je urednik znanstveno-stručnog časopisa za teoriju i praksu javne uprave Hrvatska javna uprava iz Zagreba, a od siječnja 2011. kad časopis unaprjeđuje konepciju i mijenja ime postaje pomoćnik glavnog urednika časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava (status A1 časopisa kod MZOS). Od listopada 2008. glavni urednik biblioteke Priručnici za stručno usavršavanje koja izlazi u okviru Instituta za javnu upravu iz Zagreba. U navedenoj biblioteci uredio je i priredio za tisak desetak priručnika jednog ili više autora.

Sudjelovao je u pregovaračkom timu Republike Hrvatske i EU u okviru poglavlja 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata te na različitim znanstvenim i policy projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstva uprave, ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Grada Zagreba, Europske unije (CARDS, PHARE, IPA), OECD/Sigma inicijative, Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), Svjetske banke, programa COST EU, kao i bilateralnim projektima sa Francuskom i Slovenijom. Projekti su realizirani u Hrvatskoj i inozemstvu te su posvećeni modernizaciji i europeizaciji različitih aspekata javne uprave, poput modernizacije i pojednostavljenja upravnog postupka, jačanja upravnih kapaciteta za regionalni razvoj, funkcionalnog pregleda tijela državne uprave, poboljšanja odnosa građana s tijelima javne uprave, procjene upravnog kapaciteta zemalja potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU, itd.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2001

Godina magistriranja: 2007

Godina doktoriranja: 2011

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
+385-(0)1-48-95-629
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Petkom od 13:00-14:30h

Osobna stranica na Webu:
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Đulabić, Vedran.
Lokalna samouprava i decentralizacija u Hrvatskoj .
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung, 2018 (izvješće o istraživanju).

2. Koprić, Ivan; Kovač, Polonca; Đulabić, Vedran; Džinić, Jasmina.
Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans .
Danilovgrad : Refional School of Public Adminisration (ReSPA), 2016 (komparativna studija).

3. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Lalić Novak Goranka.
Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2014 (udžbenici i skripta).

4. Kregar, Josip; Đulabić, Vedran; Gardašević, Đorđe; Musa, Anamarija; Ravlić, Slaven; Rogić Lugarić, Tereza.
Decentralizacija .
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011 (zbornik).

5. Kregar, Josip; Prpić, Ivan; Koprić, Ivan; Pavić, Željko; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Marčetić, Gordana; Pičuljan, Zoran; Posavec, Zvonko; Šimonović, Ivan.
Država i uprava : Zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008 (zbornik).

6. Đulabić, Vedran.
Regionalizam i regionalna politika .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2007 (monografija).

7. Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran.
Javna uprava - nastavni materijali .
Zagreb : Društveno veleučilište, Pravni fakultet, 2006 (udžbenik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013 (zbornik).

2. Agencije u Hrvatskoj / Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013 (zbornik).

3. Lokalna samouprava i lokalni izbori / Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013 (priručnik).

4. Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2009 (zbornik radova s međunarodnom recenzijom).

5. Zakon o općem upravnom postupku s poveznicama i kazalom / Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2009 (priručnik).

6. Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi / Vedran Đulabić (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2009 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Đulabić, Vedran; Franić, Daniela.
UTJECAJ VANJSKOG UGOVARANJA (OUTSOURCING) NA STATUS JAVNIH ZAPOSLENIKA // Normalizacija statusa javnih službenika - rješenje ili zamka? / Marčetić, G. ; Vukojičić-Tomić, T. ; Lopižić, I. (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2019. Str. 101-129.

2. Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran.
Evaluation of the Decentralisation Programme in Croatia: Expectations, Problems and Results // Evaluating Reforms of Lacal Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results / Koprić, Ivan ; Wollmann, Hellmut ; Marcou, Gerard (ur.).
Switzerland : Palgrave Macmillan, 2018. Str. 243-260.

3. Đulabić, Vedran.
Javna uprava: poticaj ili prepreka društvenom razvoju? // Dvadeset pet godina hrvatske neovisnosti - kako dalje? / Jakovina, Tvrtko (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2017. Str. 87-100.

4. Đulabić, Vedran.
Lokalna i regionalna samouprava i korištenje sredstava iz fondova Europske unije // Zbornik radova Pametna lokalna samouprava / Biban, Marija ; Vukušić, Ivan (ur.).
Novalja-Split-Zagreb : Grad Novalja, 2017. Str. 25-37.

5. Đulabić, Vedran; Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Utjecaj instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave // GRAĐANI, JAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA: POVJERENJE, SURADNJA, POTPORA / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017. Str. 437-460.

6. Đulabić, Vedran.
EUROPEAN STANDARDS FOR LOCAL PUBLIC SERVICES AND THEIR APPLICATION IN CROATIA // Good Local Governance: Application of European Standards for Local Public Services in France and Croatia / LHomme, Didier ; Musa, Anamarija ; De La Rosa, Stephane (ur.).
Bruxelles : Bruylant, 2016. Str. 63-77.

7. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran.
Local Government and Local Public Services in Croatia // Public and Social Services in Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision / Wollmann, Hellmut ; Koprić, Ivan ; Marcou, Gérard (ur.).
London, UK : Palgrave Macmillan UK, 2016. Str. 201-215.

8. Sever, Tina; Đulabić, Vedran; Kovač, Polona.
Prenova postopka izdaje gradbenih dovoljenj v Sloveniji in na Hrvaškem z usmerjenostjo k investitorjem // Slovenska javna uprava na razpotju strateških sprememb – Slovenian Public Administration at the Crossroads of Strategic Changes / Aristovnik, Aleksander ; Kovač, Polonca ; Stare, Janez ; Todorovski, Ljupčo (ur.).
Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2016. Str. 165-181.

9. Đulabić, Vedran.
KAKO POBOLJŠATI APSORPCIJSKI KAPACITET ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE // SURADNJA I RAZVOJ U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI / Koprić, Ivan ; Škarica, Mihovil ; Milošević, Boris (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2015. Str. 133-160.

10. Đulabić, Vedran.
Županije u statističkoj i političkoj regionanlizaciji Hrvatske // Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. Str. 183-200.

11. Đulabić, Vedran.
Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava fondova Europske unije: izazovi i prilike za Hrvatsku // 2. Forum za javnu upravu / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung ; Institut za javnu upravu, 2012. Str. 7-27.

12. Đulabić, Vedran.
Regionalism and Regional Policy in Croatia: Connection or Disconnection // Nove regionalne politike i evropska iskustva / New regional policies and European experiences / Damjanović, Mijat (ur.).
Beograd : Megatrend univerzitet, 2012. Str. 471-487.

13. Đulabić, Vedran.
Novine u regionalnom razvoju i regionalnoj politici // Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište, 2011. Str. 85-118.

14. Đulabić, Vedran.
Razvoj i modernizacija regionalne samouprave u Hrvatskoj // Decentralizacija.
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011. Str. 35-61.

15. Đulabić, Vedran.
Trendovi razvoja regionalne samouprave u Europi i pouke za Hrvatsku // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2010. Str. 145-174.

16. Đulabić, Vedran.
Javne službe (službe od općeg interesa) i nova regulacija općeg upravnog postupka // Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan : Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, Zagreb i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2009. Str. 91-110.

17. Đulabić, Vedran.
Primjena upravnih ugovora u lokalnoj i regionalnoj samoupravi // Novi Zakon o općem upravnom postupku: Praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Narodne novine, 2009. Str. 77-102.

18. Đulabić, Vedran.
Pogovor: Modernizacija općeg upravnog postupka u Hrvatskoj 2009. godine // Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan : Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište, 2009. Str. 215-227.

19. Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran.
Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava // Novi Zakon o općem upravnom postupku / Đerđa, Dario ; Đulabić, Vedran ; Gagro, Božo ; Jurić-Knežević, Dunja ; Kasabašić, Štefanija ; Koprić, Ivan ; Medvedović, Dragan ; Pičuljan, Zoran (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 75-98.

20. Đulabić, Vedran.
Nova europska pravna regulacija službi od općeg interesa // Država i uprava / Posavec, Zvonko : Šimonović, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. Str. 81-88.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran.
Javna uprava : nastavni materijali / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište ; Pravni fakultet, 2006.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Đulabić, Vedran; Čepo, Dario.
Regionalism and Sub-Regional Representation: A Guide to the County Transformation of Croatia. // Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration. 17 (2017) , 4; 539-568 (članak, znanstveni).

2. Polonca, Kovač; Đulabić, Vedran; Čičin-Šain, Nevia.
Removal of administratice barriers through the recent procedural simplifications in Slovenia and Croatia. // Danube. 8 (2017) , 4; 207-228 (članak, znanstveni).

3. Sever, Tina; Đulabić, Vedran; Kovač, Polona.
Regional Analysis of Construction Permitting Procedures in Slovenia and Croatia. // Journal for Environmental & Planning Law. 13 (2016) , 3-4; 375-393 (članak, znanstveni).

4. Đulabić, Vedran.
New Wine in Old Wineskins: General Administrative Procedure and Public Administration Reform in Croatia. // Mednarodna revija za javno upravo // International Public Administration Review. 12 (2014) , 2-3; 183-197 (članak, znanstveni).

5. Đulabić, Vedran.
Kohezijska politika Europske unije kao instrument razvoja Hrvatske. // Političke analize. 5 (2014) , 17; 17-22 (članak, znanstveni).

6. Đulabić, Vedran.
Regionalismo y desarrollo regional en Croatia: conexion o desconection?. // Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol. 20 (2011/2012) , 73-74; 187-206 (članak, znanstveni).

7. Đulabić, Vedran; Škarica, Mihovil.
Regional Policy and the Various Statuses of Local Units in Croatia. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12 (2012) , 2; 433-462 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

8. Đulabić, Vedran; Manojlović, Romea.
Administrative Aspects of Regional and Cohesion Policy in Croatia: In Search for a Better Coordination of Parallel Processes. // Hrvatska i komparativna javna uprava-Croatian and Comparative Public Administration. 11 (2011) , 4; 1041-1074 (članak, znanstveni).

9. Đulabić, Vedran.
Građani i javna uprava na primjeru Grada Zagreba: sudionici u demokratskom procesu ili korisnici usluga. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 1; 135-169 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

10. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran.
Europski standardi regulacije službi od općeg interesa : (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma. // Hrvatska javna uprava. 8 (2008) , 3; 647-688 (članak, znanstveni).

11. Đulabić, Vedran.
Socijalne službe u konceptu službi od općeg interesa. // Revija za socijalnu politiku. 14 (2007) , 2; 137-162 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

12. Đulabić, Vedran.
Regionalna politika Republike Hrvaške: Analiza ključnih elementov uresničevanja regionalne politike. // Lex Localis: Revija za lokalno samoupravo. 5 (2007) , 4; 77-104 (članak, znanstveni).

13. Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Vukojičić, Tijana; Škarica, Mihovil.
Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u tranzicijskim zemljama. // Hrvatska javna uprava. 7 (2007) , 3; 563-594 (pregledni rad, znanstveni).

14. Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Vukojičić, Tijana; Škarica, Mihovil.
Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u zapadnoeuropskim zemljama. // Hrvatska javna uprava. 7 (2007) , 2; 289-317 (pregledni rad, znanstveni).

15. Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Vukojičić, Tijana; Škarica, Mihovil.
Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u zapadnoeuropskim zemljama. // Hrvatska javna uprava. 7 (2007) , 2; 289-317 (pregledni rad, znanstveni).

16. Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Vukojičić, Tijana; Škarica, Mihovil.
Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u tranzicijskim zemljama. // Hrvatska javna uprava. 7 (2007) , 3; 563-594 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Đulabić, Vedran; Manojlović, Romea.
Hrvatska i komparativna javna uprava – statistički podaci za razdoblje 2013.–2014.. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 15 (2015) , 1; 289-294 (ostalo, ostalo).

2. Đulabić, Vedran; Manojlović, Romea.
Dvije godine Hrvatske i komparativne javne uprave – statistički podaci za 2011. i 2012.. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 13 (2013) , 1; 315-322 (ostalo, ostalo).

3. Đulabić, Vedran.
Novi zakon o općem upravnom postupku kao poluga modernizacije hrvatske javne uprave. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 2; 307-316 (prethodno priopćenje, stručni).

4. Đulabić, Vedran.
Europski standardi i budućnost znanstveno-stručnih časopisa - ograničenja i izazovi. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 4; 875-885 (članak, ostalo).

5. Đulabić, Vedran.
Statistika, popis članaka i popis recenzenata za časopis Hrvatska javna uprava za 2007.. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 4; 1114-1120 (statistika časopisa, stručni).

6. Đulabić, Vedran.
Znanstveni projekt Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 3; 802-805 (vijest, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Đulabić, Vedran.
Novi zakon o općem upravnom posptupku kao poluga modernizacije hrvatske javne uprave. // Hrvatska javna uprava. (2009) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran.
Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava // Novi Zakon o općem upravnom postupku / Đerđa, Dario ; Đulabić, Vedran ; Gagro, Božo ; Jurić-Knežević, Dunja ; Kasabašić, Štefanija ; Koprić, Ivan ; Medvedović, Dragan ; Pičuljan, Zoran (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. 75-98 (plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Đulabić, Vedran.
MOGUĆNOSTI I RIZICI PRIMJENE TRŽIŠNIH INSTRUMENATA U JAVNOJ UPRAVI // 7. Forum za javnu upravu: Od javnog prema privatnom? Privatizacija i outsourcing javnih usluga / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2014. 7-26 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Đulabić, Vedran.
SERVICES OF GENERAL INTEREST IN THE LAW OF THE EUROPEAN UNION AND UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION // .
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Đulabić, Vedran.
Moderna regionalna politika u Hrvatskoj: stanje i šanse // Hrvatska država i uprava. / Eugen Pusić (ur.).
Zagreb : HAZU, 2008. 293-312 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Đulabić, Vedran.
Europeizacija javnih službi i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave // Agencije u Hrvatskoj : regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini / Koprić, Ivan ; Musa Anamarija ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. 31-54 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Đulabić, Vedran.
European principles of local public services and their application in Croatia // .
(predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Đulabić, Vedran.
U kojem smjeru razvijati lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskoj? // Zbornik radova Kakvu Hrvatsku hoćemo? / Baotić, Josip (ur.).
Zagreb : Hrvatsko nacionalno vijeće, 2013. 120-124 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

3. Đulabić, Vedran.
Strengthening policy capacity for regional policy: Croatian experiences from national and subnational government // .
(predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Đulabić, Vedran.
EU COHESION POLICY IN NATIONAL CONTEXT: TOWARDS MULTI-LEVEL GOVERNANCE OR NOT? // .
(predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Koprić, Ivan; Stražnik, Štefica; Karlovčan- Đurović, Ljiljana; Ljubanović, Boris; Antić, Teodor; Đulabić, Vedran; Marčetić, Gordana; Matešić, Goran; Stipić, Milan.
Opći upravni postupak i postupak inspekcijskog nadzora - odnos općeg upravnog postupka i posebnih procedura // Novi Zakon o općem upravnom postupku - praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d. Zagreb i Institut za javnu upravu Zagreb, 2009., 2009. 141-172 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

6. Berlengi Feliner, Ana; Benenfeld, Josip; Bogdanović, Tamara; Đerđa, Dario; Đulabić, Vedran; Jelić, Jadranka; Karlovčan Đurović, Ljiljana; Kriletić, Marija; Koharić, Zdenka; Kolakušić, Mislav; Komadina, Borislav; Kujundžić, Ivica; Mahović, Robert; Nađ, Vesna; Omejec, Jasna; Pičuljan, Zoran; Pipunić, Sanda; Stipić, Milan; Škember, Ante; Vezmar Barlek, Inga.
Inspekcijski nadzor u zakonodavstvu Republike Hrvatske /položaj inspekcija u sklopu izvršne vlasti/ // Upravno pravo - Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse / Šumelj, Ante (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d. Zagreb, 2007, 2007. 259-303 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

7. Pičuljan, Zoran; Đulabić, Vedran; Mahović, Robert.
Nacrt novog Zakona o općem upravnom postupku - dinamika izrade, važnija rješenja i dvojbe // Upravno pravo - aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse.
Zagreb : Inženjerski biro, 2007. 166-181 (predavanje,objavljeni rad).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Đulabić, Vedran; Škarica Mihovil; Giljević Teo.
Izbor i opoziv lokalnih izvršnih čelnika u svjetlu koncepta dobrog upravljanja // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Jurlina-Alibegović Dubravka.
Provision of Public/Social Services in Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

3. Đulabić, Vedran.
Regional Self-Government on the Territory of Former Yugoslavia // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija).

4. Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran.
Regionalism and Regional Policy in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Đulabić, Vedran; Manojlović, Romea.
Administrative Aspects of Regional and Cohesion Policy in Croatia: In Search for a Better Coordination of Parallel Processes // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Đulabić, Vedran; Škarica, Mihovil.
The Various Statuses of Local Units in Croatia: Case of Lagging and Geographically Specific Areas // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Đulabić, Vedran.
Strategija razvoja lokalne samouprave u RH - prilog raspravi // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija).

8. Đulabić, Vedran.
Javne službe (službe od općeg interesa) i nova regulacija općeg upravnog postupka // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija).

9. Đulabić, Vedran.
Novi Zakon o općem upravnom postupku // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija).

10. Đulabić, Vedran.
Zaštita okoliša – izazov regionalnoj politici EU // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija).
 
  Disertacije
 

1. Đulabić, Vedran.
Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 03.03. 2011, 515 str. Voditelj: Koprić, Ivan.
 
  Magistarski radovi
 

1. Đulabić, Vedran.
Upravni aspekti regionalne politike / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 21. 06. 2007, 276 str. Voditelj: Prof. dr. Ivan Koprić.
 
  Druge vrste radova
 

1. Đulabić, Vedran.
34. godišnja konferencija Europske grupe za javnu upravu (European Group for Public Administration – EGPA), Bergen, 5.-8. rujna 2012., 2013., br. 3. (vijest).

2. Đulabić, Vedran.
Prikaz knjige: Verhoest, Koen, Van Thiel Sandra, Bouckaert Geert, Laegreid Per (eds) (2012) Government Agencies: Practice and Lessons from 30 Countires, 2012. (vijest).

3. Đulabić, Vedran.
Konferencija Democracy as Idea and Practice, 2012., br. 2. (vijest).

4. Đulabić, Vedran.
Konferencija Regional Development in South East Europe: Challenges – Opportunities – Solutions, 2012., br. 2. (vijest).

5. Đulabić, Vedran; Rajko, Alen.
Zakon o općem upravnom postupku, s poveznicama i kazalom, 2009. (stručna redakcija priručnika).

6. Đulabić, Vedran.
Nova europska regulacija službi od općeg interesa, 2008. (zbornik radova u čast akademika eugena pusića).

7. Đulabić, Vedran; Vukojičić Tomić Tijana.
Civil Service Training Systems in the Western Balkan Region(Analysis and Overview of Civil Service Training Systems in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Serbia, Macedonia, and Montenegro), 2008. (izvješće).
 

Profesionalni interesi i članstva

Javna uprava i javni menadžment

Lokalna i regionalna samouprava, regionalizam

Kohezijska politika i fondovi Europske unije

Javne službe (službe od općeg interesa)