Temeljna pojmovna pitanja – koncepcije o ulozi lokalnih jedinica (3h)
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave – zahtjevi teritorijalne podjele (3h)
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave – dileme teritorijalne podjele (3h)
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u Hrvatskoj (3h)
Regionalizam i regionalna samouprava (3h)
Urbanizacija i metropolitanizacija: gradovi kao specifične jedinice lokalne samouprave (3h)
Djelokrug lokalne samouprave: kategorije i pravne tehnike određivanja (3h)
Djelokrug lokalne samouprave u Hrvatskoj (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: oblici neposrednog odlučivanja i sudjelovanja građana (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: izborni sustavi i predstavnička tijela (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: tipovi izvršnog sloja (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: lokalna upravna tijela (3h)
Proces decentralizacije: općenito i u Republici Hrvatskoj (3h)
Centralno-lokalni odnosi: nadzor nad lokalnom samoupravom i zaštita prava na lokalnu samoupravu (3h)
Završno predavanje: rekapitulacija i repetitorij (3h)