Uvod: pojam javne uprave. Razvoj javne uprave. Upravna organizacija i upravljanje. Upravni sustavi (teritorijalni, funkcionalni, asocijativni). Razvoj proučavanja uprave. Razvoj društva i upravni razvoj.
Razvoj uprave: tendencije porasta, diferencijacije, profesionalizacije, ograničavanja prinude i informatizacije. Građani i uprava. Faze u razvoju političkih sustava. Sredstva političkog nadzora.
Odnos uprave i vlasti – strukturna rješenja, Birokratska vlast. Organizacija i organizacijska struktura. Proces organiziranja, Reorganizacija. Razvoj teorije organizacije. Organizacijska okolina, Komunikacijska mreža, Organizacijska tehnologija. Organizacijska kultura. Komunikacije u upravi, E-uprava, Postupak u upravi. Materijalna sredstva uprave, Predviđanje u upravi: planiranje. Vođenje u upravi, Nadzor u upravi. Reforme javne uprave, Upravne doktrine. Efekti suvremenih menadžerskih reformi. Podizanje kvalitete u javnoj upravi, Javne službe, Povelje javnih službi.