Upoznati studente s razvojem, procesima i metodama te institucijama Europske unije, posebno u izvršnom i upravnom aspektu.
Upoznati studente s procesima utjecaja EU na upravne reforme u nacionalnim državama i pojedinim aspektima tih reformi.

Sadržaj kolegija

Razvoj i institucije EU. Europska komisija i europska uprava. Europska komisija: sastav, funkcije, ovlasti i akti. Komitologija.
Tipologije javnih politika u Europskoj uniji i nove metode upravljanja.
Uloga nacionalne uprave u upravnom aparatu EU: provedba prava EU, provedba javnih politika EU te sudjelovanje u procesima europskog odlučivanja. Promjene u nacionalnim upravama uslijed europske integracije. Teorija europeizacije. Europeizacija javne uprave – koncept i standardi europskog upravnog prostora.
Odabrani segmenti europskog upravnog prostora – europski pristup kvaliteti javne uprave i benchmarking; europsko upravljanje, good governance i nove metode regulacije.
Politika proširenja i utjecaj EU na zemlje kandidatkinje. Hrvatska i europske integracije