Pojam i razvoj javne uprave, upravna organizacija i upravljanje. Upravni sustavi (teritorijalni, funkcionalni, asocijativni). Javna uprava u društvu i razvoj uprave: tendencije porasta, diferencijacije, profesionalizacije, ograničavanja prinude i informatizacije. Građani i uprava. Javna uprava i politički sustav: politički nadzor i odgovornost uprave. Organizacija, organizacijska struktura, reorganizacija. Državna uprava u Republici Hrvatskoj. Lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj. Upravni službenici, službenički sustav i službeničko zakonodavstvo službenička etika. Upravne reforme. Europski upravni prostor.