Europski pravni institut (European Law Institute, ELI) je neovisna neprofitna organizacija osnovana 2011. godine s ciljem poticanja istraživanja, davanja preporuka i pružanja praktičnih smjernica u području europskog pravnog razvoja.

Nakon godišnjeg skupa ELI-a održanog od 24. do 26. rujna 2014. u Zagrebu, čiji domaćin je bio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pokrenuto je Hrvatsko središte Europskog pravnog instituta (ELI Croatian Hub), pod vodstvom prof. dr. sc. Tatjane Josipović, kao sedmi regionalni hub ELI-a.

U svibnju 2020. u novo vodstvo ELI Croatian Huba izabrani su odvjetnik Zoran Hačić iz Odvjetničkog društva Hačić & Bošnjak, izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, mr. sc. Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje, te doc. dr. sc. Ivan Tot s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uspostavljen je i Savjetodavni odbor ELI Croatian Huba čiji članovi su prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i članica Vijeća ELI-a (ELI Council), prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Hana Horak, redovita profesorica u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, redoviti profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom 2021. ELI Croatian Hub organizira ciklus webinara na kojima će se predstavljati aktivnosti ELI-a te raspravljati o aktualnostima u hrvatskom i poredbenom pravu te pravu EU.

Detaljnije obavijesti o webinarima i drugim aktivnostima ELI Croatian Huba dostupne su na mrežnim stranicama Huba: https://www.europeanlawinstitute.eu/hubs-sigs/hubs/croatian-hub/.