Novosti i događanja
Reakreditacija

Reakreditacija

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu posjetit će Stručno povjerenstvo. Želite li svoje komentare, primjedbe i prijedloge dostaviti članovima Stručnog povjerenstva ili želite pohvaliti rad Vašega visokog učilišta ili pojedinaca, slobodno iznesite mišljenje putem povjerljive komunikacije na poveznici https://www.azvo.hr/hr/komentari-institucija do 20. svibnja 2022. Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobivene informacije će se koristiti isključivo u postupku reakreditacije Vašega visokog učilišta.

Održano je gostujuće predavanje g....

Održano je gostujuće predavanje g. Dinka Erora, međunarodnog stručnjaka za razvoj digitaliziranih poslovnih rješenja

Krunoslav Fučkor

U petak, 13. svibnja 2022. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gostujuće predavanje na temu „Digitalna infrastruktura – čovjek – pravo“ održao je g. Dinko Eror, ugledni međunarodni stručnjak za razvoj suvremenih digitaliziranih poslovnih rješenja. Riječ je o trećem u seriji predavanja koja se na Pravnom fakultetu održavaju pod naslovom „Pravo, društvo i demokratsko javno upravljanje“. 

Dodatak zaposlenima u javnoj upravi...

Dodatak zaposlenima u javnoj upravi za završeni poslijediplomski specijalistički studij

Krunoslav Fučkor

Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati zaposlenih u javnim i državnim službama potpisali su 6. svibnja 2022. godine novi kolektivni ugovor. Na inicijativu dekana četiri pravna fakulteta te uz podršku sindikata i Vlade Republike Hrvatske, a u sklopu aktivnosti u provedbi Okvirnog sporazuma o suradnji Vlade Republike Hrvatske i pravnih fakulteta, dogovoren je dodatak na plaću za zaposlenike u državnoj upravi i javnim službama od pet posto za završen poslijediplomski specijalistički studij. Time se sveučilišnim specijalistima napokon priznaje i na odgovarajući način vrednuje stečeno znanje i kvalifikacije, a ujedno doprinosi profesionalizaciji i kvaliteti usluga državne uprave i javnih službi.


Inicijativa za priznavanje uvećanja na osnovnu plaću za završen poslijediplomski specijalistički
studij zaposlenika u državnoj upravi i javnim službama

Seminar za odvjetnike o Uredu...

Seminar za odvjetnike o Uredu europskog javnog tužitelja

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta EULAW: EUropean LAWyers training on EPPO Europske komisije u suradnji s Hrvatskom odvjetničkom komorom organizira nacionalni seminar za odvjetnike o Uredu europskog javnog tužitelja. Seminar će se održati u utorak i srijedu, 24. i 25. svibnja 2022. od 14 do 19,30 sati u Hrvatskoj odvjetničkoj komori, uz mogućnost online sudjelovanja.
Rok za prijavu: 19. svibnja 2022.

Poziv

Program

Natječaj za poslijediplomski...

Natječaj za poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo. Studij se izvodi u trajanju od tri semestra. Na studij se ima pravo upisati osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij. Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom. 
Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2022./2023. godine. 
Školarina iznosi 9.000,00 kuna po semestru. 

Znanstveni skup "Sloboda i...

Znanstveni skup "Sloboda i društvo u 21. stoljeću"

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet u Zagrebu, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Hrvatsko politološko društvo imaju čast pozvati Vas na znanstveni skup organiziran povodom 70. rođendana hrvatskoga politologa, leksikografa i sociologa te dugogodišnjeg nastavnika na Pravnom fakultetu, prof. dr. sc. Slavena Ravlića.

Znanstveni skup "Sloboda i društvo u 21. stoljeću" će se održati 20. svibnja 2022. godine u velikoj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu, s početkom u 10 sati.

S obzirom na versatilnost i interdisciplinarnost znanstvenoga, teorijskog i istraživačkog rada profesora Ravlića, znanstveni skup ima dvojak cilj. S jedne strane skupom se želi omogućiti široj hrvatskoj znanstvenoj zajednici priliku da (re)valorizira mnogostruke, često interdisciplinarne, doprinose profesora Ravlića. S druge, pak, strane, cilj je i otvoriti prostor za prezentaciju novih viđenja o važnome političkom i društvenom idealu slobode u kompleksnim okolnostima koje pred nas stavlja život u 21. stoljeću.

Više