Novosti i događanja
IV. Dani karijera Pravnog fakulteta...

IV. Dani karijera Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Krunoslav Fučkor

U ponedjeljak, 6. veljače 2023. godine započeli su IV. Dani karijera Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Po prvi put nakon dvije godine, događaj se održao isključivo uživo, u dvorani IV, Gundulićeva ulica 10.

Uvodnim govorom prisutnima se obratio dekan Fakulteta prof. dr. sc. Ivan Koprić i zahvalio panelistima, moderatorima, poslodavcima i studentima na velikom odazivu i prepoznavanju važnosti ove inicijative povezivanje studenata s tržištem rada, naglasio potrebu još većeg razvoja tog odnosa, istaknuvši i nedavno pokrenuti Projekt mentorstva u pravnoj struci za studente završnih godina studija.

Savjetovanje na Sveučilištu u Zagrebu...

Savjetovanje na Sveučilištu u Zagrebu o Nacrtu prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu

Krunoslav Fučkor

Sveučilište u Zagrebu provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu. Savjetovanje se provodi u elektroničkom obliku od 31. siječnja 2023. do uključivo 15. veljače 2023. godine.

Nacrt prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta na poveznici: http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/dokumenti-sveucilista/javne-rasprave/savjetovanje-na-sveucilistu-u-zagrebu-o-nacrtu-prijedloga-statuta-sveucilista-u-zagrebu/

Savjetovanje se provodi u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca dostupnoga na poveznici: https://forms.gle/u4anr14kghKeeS4y9

Nacrt prijedloga Statuta

Upute za savjetovanje

Programme in European Private Law for...

Programme in European Private Law for Postgraduates

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu je od 23. do 27. siječnja 2023. bio domaćin PEPP-a (Programme in European Private Law for Postgraduates - http://www.pepp-home.eu/) u sklopu kojeg su doktorandi iz 8 zemalja sa prestižnih sveučilišta kao što su sveučilišta u Münsteru, Leuvenu, Valenciji, Cambridgeu, Bonnu, Katowicama, Mariboru, Genovi, Zagrebu te Pravnog studija Bucerius i Max Planck Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu pohađali predavanja iz privatnog prava u organizaciji katedre za Građansko pravo. Osim toga, doktorandi su imali i bogati socijalni program u sklopu kojeg su razgledali Zagreb i Muzej Grada Zagreba, posjetili Hrvatsku narodnu banku te su čak imali priliku i zaplesati salsu! Program se nastavlja u ožujku na Sveučilištu u Leuvenu, a zaključenje programa bit će u lipnju na Sveučilištu u Genovi.

Prof. dr. sc. Gordana Marčetić i izv....

Prof. dr. sc. Gordana Marčetić i izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić imenovane u Vijeće za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti

Krunoslav Fučkor

Vlada Republike Hrvatske imenovala je 20. siječnja 2023. godine Anju Šimpraga, Andreju Metelko-Zgombić, Tamaru Poljarević, prof. dr. sc. Gordanu Marčetić i izv. prof. dr. sc. Sunčanu Roksandić članicama Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti. Profesorice Marčetić i Roksandić imenovane su kao vanjske članice iz reda u javnosti priznatih stručnjaka u području sprječavanja korupcije i etike u javnom sektoru temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu.

Zaposlenici, Uprava i Dekan Pravnoga fakulteta u Zagrebu čestitaju prof. dr. sc. Gordani Marčetić i izv. prof. dr. sc. Sunčani Roksandić na imenovanju i žele im puno uspjeha u radu.

Natječaj za upis polaznika na...

Natječaj za upis polaznika na poslijediplomske specijalističke studije

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis polaznika na poslijediplomske specijalističke studije 

1. Kaznenopravne znanosti
2. Europsko pravo

3. Javno pravo i javna uprava

Na studije se može upisati:

-    osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij 
-    osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

Profesoricama Pravnog fakulteta...

Profesoricama Pravnog fakulteta zagovaračke inicijative „Pravo svakog djeteta na školski obrok“ dodijeljeno je priznanje „Krunoslav Sukić“

Krunoslav Fučkor

Profesoricama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz zagovaračke inicijative „Pravo svakog djeteta na školski obrok“ izv. prof. dr. sc. Ivani Dobrotić, izv. prof. dr. sc. Olji Družić Ljubotina, izv. prof. dr. sc. Marijani Kletečki Radović (sve tri sa Studijskog centra socijalnog rada) i izv. prof. dr. sc. Antoniji Petričušić (s Katedre za sociologiju) dodijeljeno je priznanje “Krunoslav Sukić” za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava. 

Više