Zaklada Pravnog fakulteta u Zagrebu za potporu znanstvenika osnovana je Odlukom Pravnog fakulteta u Zagrebu (Zakladnik) od 15. srpnja 1997. godine.

Svrha Zaklade je pružanje novčane potpore djelatnicima Zakladnika u dobi do 40 godina starosti izabranih na znanstveno-nastavna radna mjesta docenta i suradnička radna mjesta za njihovo znanstveno, stručno i nastavničko usavršavanje te financiranje potreba znanstvenog rada i poslijediplomskih studija Zakladnika.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati skupština Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene odlukom o osnivanju, statutom i drugim aktima Zaklade.

Tijela Zaklade su skupština, uprava i tajnik Zaklade. Skupština je najviše tijelo Zaklade koje čini vijeće Zakladnika u tu svrhu sastavljeno samo od njegovih redovitih i izvanrednih profesora. Zaklada ima upravu od 5 (pet) članova. Dekan Zakladnika po položaju je predsjednik uprave. Tajnik Zaklade je po položaju tajnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dekan Zakladnika je upravitelj Zaklade koji zastupa Zakladu.

Statut Zaklade

Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore