Međunarodna mobilnost tijekom studiranja smatra se važnom programskom komponentom
što potvrđuju sve studije, stoga je sve više visokih učilišta u svijetu koji potiču međunarodnu
razmjenu.
Osim što studenti mogu steći neprocjenjivo iskustvo studiranja i/ili rada u inozemstvu i života
u internacionalnom okruženju, stjecanje međunarodnog iskustva često je prednost pri
zapošljavanju. Međunarodno iskustvo pridonosi većoj samostalnosti studenata, kulturnoj
obogaćenosti, poznavanju stranih jezika i sposobnosti rada te snalaženja u multikulturalnim
sredinama.

Postoje različiti programi mobilnosti studenata:

  • Erasmus+ studijski boravak
  • Erasmus+ stručna praksa
  • CEEPUS
  • UNIZG bilaterala
  • Freemover
  • Ljetne/zimske škole