Ured za međunarodnu suradnju
imo@pravo.hr
tel. +385 1 4564391

Jelena Tadić Cegnarjtadiccegnar@pravo.hr
Marija Gudelj Racich – Out of Office – Maternity Leave
zamjena: Tihana Tolićtihana.tolic@pravo.hr

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju i upravljanje kvalitetom
prof.dr.sc. Iris Goldner Langiris.goldner@pravo.hr

Prodekanica za nastavu, mobilnost i studijske programe
prof.dr.sc. Mirela Krešićmirela.kresic@pravo.hr