Prilike za usavršavanja dostupne su i nastavnom i nenastavnom osoblju visokih učilišta. Članovi nastavnoga osoblja javljaju se na natječaje koje raspisuje njihovo matično visoko učilište.

Kod aktivnosti podučavanja oba učilišta moraju biti nositelji Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE) i imati potpisan međuinstitucijski sporazum. Partnersko visoko učilište/poduzeće mora dogovoriti program aktivnosti koji će pohađati gostujući nastavnik (Sporazum o mobilnosti) prije početka razdoblja mobilnosti.

Platforma IMOTION služi za objavljivanje i pretraživanje ponuda za usavršavanje osoblja, ali i događanja kao što su staff weekovi unutar programa Erasmus+.