Izdvajamo nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata:

 

Europsko sveučilište postindustrijskih gradova (UNIC)

Stranica projekta

 

H2020 Twinning Open Data Operational (TODO)

Stranica projekta

 

Welfare Innovations at the Local Level in Favour of Cohesion (WILCO)

Program
FP7 

Stranica projekta

 

Epidemiološko istraživanje zlostavljanja i zanemarivanja djece (BECAN)

Program
FP7 

Stranica projekta

 

Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura – javnopravna dimenzija

Program
MZOS

Stranica projekta

 

Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije

Program
MZOS

Stranica projekta

 

Prilagodba hrvatskog građanskopravnog uređenja europskome

Program
MZOS

Stranica projekta

 

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu

Program
MZOS

Stranica projekta

 

Prilagodba hrvatskog radnog i socijalnog prava europskom socijalnom modelu

Program
MZOS

Stranica projekta

 

Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet

Program
MZOS

Stranica projekta

 

Pokazatelji socijalne kohezije i razvoj hrvatskoga socijalnog modela

Program
MZOS

Stranica projekta

 

Istraživanje o karijerama i zapošljivosti osoba koje su diplomirale pri Pravnom fakultetu

Stranica projekta

 

European Investigation Order – Legal Analysis and Practical Dilemmas of International Cooperation

Stranica projekta

 

Projekt nedužnosti u Hrvatskoj (CROINOP)

Stranica projekta

 

Balkan Criminology

Stranica projekta

 

Violence Research Lab

Stranica projekta

 

ENEMLOS

Stranica projekta

 

Modernizing European Legal Education (MELE)

Stranica projekta