Ciljevi kolegija
­ Razumjeti koncept više-stupanjskog upravljanja (multi-level goveranance) koji pomaže shvaćanju suvremenih upravnih procesa (društvena uklopljenost javne uprave).
­ Upoznati se s temeljnim pojmovima potrebnih za razumijevanje koncepta više-stupanjskog upravljanja i regionalne politike kao što su: regionalna politika, regionalni razvoj, regionalizam, regionalna samouprava, strukturni fondovi EU, apsorpcijski kapacitet te s ulogom regija u procesu odlučivanja na europskoj razini
­ Upoznati studente sa strukturom i djelovanjem temeljnih strukturnih instrumenata Europske unije.
­ Usvojiti znanja o kohezijskoj politici EU i promjenama koje uzrokuje u upravnim sustavima zemalja članica, posebno u tranzicijskim zemljama.
­ Usvojiti znanja o regionalnoj politici RH: upoznati pravni i institucionalni okvir politike regionalnog razvoja u Hrvatskoj i mehanizam upravljanja politikom regionalnog razvoja i fondova EU.

Sadržaj kolegija
Više-stupanjsko upravljanje (multi-level governance): razvoj, tipovi, obilježja, dokumenti. Društvene tendencije koje stimuliraju nastanak više-stupanjskih odnosa: globalizacija, europeizacija, regionalizacija, decentralizacija, urbanizacija, post-socijalistička tranzicija. Regionalna (kohezijska) politika EU. Fondovi EU. Apsorpcijski kapacitet. Strateški i pravni okvir politike regionalnog razvoja u Hrvatskoj. Državna i javna uprava i kohezijska politika. Lokalna i regionalna samouprava i kohezijska politika. Trendovi razvoja lokalne i regionalne samouprave u kontekstu više-stupanjskog upravljanja.