Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposleno je 234 djelatnica/djelatnika, od toga 169 osoba u znanstveno-nastavnom i suradničkom zvanju i 65 službenica/službenika u administraciji.