Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposleno je 241 djelatnica/djelatnika, od toga 174 osoba u znanstveno-nastavnom i suradničkom zvanju i 67 službenika u administraciji.