Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu omogućava studiranje na svim razinama obrazovnog ciklusa:

 

Studij prava

Pored toga, naši nastavnici vode i dva poslijediplomska interdisciplinarna studija Sveučilišta u Zagrebu. Konačno, Fakultet omogućava i kontinuirano usavršavanje nakon diplome, kroz različite brojne programe cjeloživotnog obrazovanja.

 

Studij socijalnog rada

 

Studij javne uprave i javnih financija