Predmet Organizacija uprave i socijalnih službi upoznaje studente s načinom na koji je u Republici Hrvatskoj organizirana javna uprava, s njezinim ustrojstvom, područjem njenog djelovanja, postupcima u radu i načinima nadzora te odgovornosti subjekata koji obavljaju upravne poslove. Studenti usvajaju znanja o vrijednostima javnog sektora, raspodjeli javnih poslova i suvremenim doktrinama o modelima upravnih reformi.

Sadržaj predmeta
– Temeljna pojmovna pitanja javne uprave
– Javna uprava u društvu
– Odnos građana i uprave
– Uprava i politički sustav
– Teritorijalni upravni sustavi
– Funkcionalni upravni sustavi
– Asocijativni upravni sustavi
– Organizacija i službenici u javnoj upravi
– Metode upravljanja u javnoj upravi
– Državna uprava u Hrvatskoj
– Lokalna samouprava u Hrvatskoj
– Javne službe u Hrvatskoj
– Upravne reforme i modernizacija hrvatske javne uprave
– Obavljanje socijalnih službi
– Socijalna država
– Europeizacija javne uprave