Uvod: Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav. Državna uprava kao dio sustava – elementi i unutarnji odnosi u tom sustavu. Razvoj odnosa građana i uprave. Značenje i oblici utjecaja Hrvatskog sabora na državnu upravu. Ovlasti predsjednika Republike u odnosu na državnu upravu. Vlada kao političko i upravno vodstvo. Upravni poslovi. Klasifikacija. Djelokrug i nadležnost. Promjene načina obavljanja upravnih poslova. Poslovi u hrvatskoj državnoj upravi. Personalne promjene u suvremenim upravnim sustavima. Osoblje u hrvatskoj državnoj upravi. Ustrojstvo hrvatske državne uprave. Središte vlade kao koordinativni centar državne uprave: tajništvo vlade i ostale institucije središta vlade. Instrumenti koordinacije. Joined up i koordinacija u sustavu državne uprave. Centri vlade. Nadzor nad hrvatskom državnom upravom. Javne službe (službe od općeg interesa) – pojam, klasifikacija, razvoj i odnos s javnom vlašću. Javne službe u pravu i politici Europske unije. Okvir djelovanja javnih službi u Hrvatskoj. Upravne reforme. Menadžerske reforme javne uprave i njihovi učinci. EU standardi i modernizacija javne uprave u tranzicijskim zemljama. Načela, usmjerenja i mjere modernizacije hrvatske javne uprave. Strategija razvoja javne uprave.