Javne službe: određenje i razgraničenje pojmova, klasifikacija javnih službi. Razvoj javnih službi: povijesni korijeni i suvremene tendencije. Službe od općeg interesa u pravu i politici Europske unije. Javne službe u Hrvatskoj: pravni i policy okvir djelovanja.