Opća znanja odnose se ponajprije na temeljna pitanja sustava državne uprave, način njihovog organizacijsko-pravnog uređenja u Hrvatskoj, kao i temeljna pitanja modernizacije hrvatske državne uprave. Posebna znanja tiču se specifičnih problema državne uprave, detalja organizacije hrvatske državne uprave, poslova državne uprave i mjera modernizacije hrvatske državne uprave. Student stječe vještine participiranja u oblikovanju upravnih reformi.