Upoznati studente s temeljnim institutima lokalne samouprave. ­Upoznati studente s načelima teritorijalne organizacije lokalne samouprave, vertikalnim razgraničenjem javnih poslova, ulogama lokalnih jedinica u suvremenom svijetu, djelokrugom jedinica teritorijalne samouprave, političkim procesima na lokalnoj razini, organizacijom i djelovanjem lokalnih upravnih struktura te s osnovama procesa decentralizacije.