Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav i državna uprava kao sustav. Suvremeni upravni razvoj. Oblici privatizacije dijelova državne uprave. Promjene odnosa u upravnim sustavima. Instrumenti koordinacije. Klasifikacija upravnih poslova. Promjene načina obavljanja upravnih poslova. Promjene u pogledu upravnog osoblja. Oblici nadzora državne uprave. Razvoj odnosa građana i uprave. Utjecaj međunarodnih organizacija i upravnih procesa na mijenjanje nacionalnih upravnih sustava. Državna uprava u Hrvatskoj. Utjecaj Sabora na upravu. Ovlasti predsjednika Republike u odnosu na državnu upravu. Vlada i centar Vlade. Središnja državna uprava. Lokalni organi državne uprave. Poslovi državne uprave i načini njihovog obavljanja. Izvršne agencije. Nezavisna regulacijska tijela. Odnosi u sustavu državne uprave. Hrvatsko upravno osoblje. Odnos službenika prema građanima. Nadzor nad hrvatskom državnom upravom. Upravne reforme. Javna uprava i vrijednosti. Promjene vladajućih upravnih doktrina u suvremeno doba. Pojam i tipovi reformi. Tradicionalni weberijanski model uprave, kriza socijalne države i suvremene upravne reforme. Uzroci, mjerila i faktori uspješnosti upravnih reformi. Promjene položaja građana prema upravi. Upravno osoblje u reformi. Organizacijska kultura. Upravne reforme u pojedinim europskim zemljama. Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave. Hrvatska uprava i europska integracija. Europski upravni prostor i europski upravni standardi. Uloga i djelovanje SIGMA-e. Područja, komponente i mjere modernizacijske reforme. Dosadašnja reformska iskustva, poticaji i ograničenja.