Studentska služba Pravnog fakulteta se nalazi u zgradi u Gundulićevoj 10, I. kat, dvorana 3.

Upite studentskoj službi možete slati putem e-ticketing sustava na adresi: https://podrska.pravo.hr/

Elektronička pošta: referada@pravo.hr