Ciljevi kolegija
Upoznati studente s:
– glavnim društvenim procesima koji utječu na decentralizaciju: globalizaciju, europeizaciju, regionalizaciju i urbanizaciju
– decentralizacijskim reformama u različitim zemljama s obzirom na prevladavajuće doktrinarne razlike na kojima su one utemeljene
– tijekom procesa decentralizacije, od identifikacije ključnih aktera, definiranja plana i programa do provedbe i praćenja procesa decentralizacije
– rubnim uvjetima koji utječu na politiku decentralizacije, kao i faktorima koji ju potiču ili ograničavaju
– fazama decentralizacijskog procesa
– politikom i provedbom decentralizacije u Hrvatskoj, kao i perspektivama decentralizacije posebno s obzirom na pridruživanje Europskoj uniji

Sadržaj kolegija
Lokalna samouprava i decentralizacija: tipovi decentralizacije i koncepcije o ulozi lokalnih jedinica. Decentralizacija i društveni procesi (globalizacija, europeizacija, urbanizacija). Komparativni uvid u procese decentralizacije. Decentralizacija i suvremene reforme javne uprave – novi javni menadžment i dobra vladavina. Temelji procesa decentralizacije: pravni, kulturološko-tradicijski. Rubni uvjeti procesa decentralizacije. Tijela i subjekti važni za provođenje decentralizacije. Faze decentralizacijskog procesa. Decentralizacija ovlasti, poslova i funkcija. Jačanje kapaciteta lokalnih institucija. Evaluacija decentralizacije: praćenje i dodatne korekcije. Proces decentralizacije u Hrvatskoj. Upravljanje procesom decentralizacije u Hrvatskoj