Temeljna pojmovna pitanja javne uprave. Javna uprava u društvu. Uprava i politički sustav. Organizacija i službenici u javnoj upravi. Metode upravljanja u javnoj upravi.
Državna uprava u Hrvatskoj. Lokalna samouprava u Hrvatskoj. Javne službe u Hrvatskoj. Upravne reforme i modernizacija hrvatske javne uprave. Europeizacija nacionalnih uprava. Socijalna država. Obavljanje socijalnih službi.