Međunarodna suradnja i internacionalizacija jesu neki od ključnih čimbenika koji garantiraju i unaprjeđuju kvalitetu visoko-obrazovnih institucija što je prepoznato u cijelom svijetu, ali i u Hrvatskoj stoga niz strateških dokumenata koje donosi Europska komisija, nacionalna ministarstva i sveučilišta imaju za cilj jačanje međunarodne suradnje, odnosno internacionalizacije svojeg djelovanja i programa.

Pravnom fakultetu u Zagrebu međunarodna suradnja je jedan od strateških ciljeva, stoga provodi aktivnosti usmjerene na ostvarenje ciljeva PFZG-a vezanih za međunarodnu suradnju:
– uspostavljanje međunarodne suradnje i intenziviranje partnerstva sa sličnim institucijama u Europi i diljem svijeta
– poticanje razmjene znanja kroz povećanje odlazne i dolazne međunarodne mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja
– razvoj međunarodnih obrazovnih programa na PFZG-u i povećanje broja stranih studenata koji upisuju cjelovite programe
– sudjelovanje u međunarodnim projektima posebice u području istraživanja i visokog obrazovanja
– povećavanje broja članstava u renomiranim udruženjima
– ostvarivanje najcjenjenijih međunarodnih akreditacija u svrhu jamčenja kvalitete obrazovanja i istraživanja