Katedre su temeljne unutarnje ustrojbene jedinice nastavnog i znanstvenog rada na Fakultetu.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ustrojene su sljedeće katedre: