Uvodno predavanje: Pojam višestupanjskog upravljanja (2h)
Pojam i vrste regija (2h)
Regionalizam i regionalna samouprava: temeljni europski dokumenti na području regionalizma i regionalnog razvoja (2h)
Pregled regionalnog uređenja u komparativnim sustavima (2h)
Regionalna politika Europske Unije: pojam i razvoj (2h)
Načela regionalne politike Europske Unije (2h)
Ciljevi i faze regionalne politike Europske Unije. NUTS klasifikacija (2h)
Strukturni i kohezijski fondovi EU: pojam i razvoj (2h)
Normativni i institucionalni okvir za upravljanje regionalnom politikom (2h)
Iskustva tranzicijskih zemalja u upravljanju regionalnom politikom I. – pregled regionalnog uređenja (2h)
Iskustva tranzicijskih zemalja u upravljanju regionalnom politikom II.- pregled institucionalnog okvira (2h)
Regionalna politika u RH: područja posebne državne skrbi, brdsko-planinska područja, otoci i Grad Vukovar (2h)
Novi pristup regionalnoj politici u RH: Zakon o regionalnom razvoju i Strategija regionalnog razvoja (2h)
Novi model razvrstavanja potpomognutih područja (2h)
Završno predavanje: implikacije novog modela na regionalnu razinu vlasti u RH. Repetitorij. (2h)