Ciljevi kolegija
– Prikazati studentima osnove komparativne metode u društvenim znanostima.
– Upoznati studente s temeljnim značajkama i specifičnostima političko-upravnih sustava zapadnoeuropskih i anglosaksonskih zemalja.
– Objasniti studentima proces modernizacije i europeizacije javne uprave u tranzicijskim zemljama.
– Upoznati studente s različitim ciljevima, sadržajem i metodama upravnih reformi istočnoeuropskih i zapadnoeuropskih zemalja.
– Obraditi specifična područja i teme iz upravnih sustava drugih zemalja prema izboru studenta.

Sadržaj kolegija
Komparativna metoda u proučavanju javne uprave.
Političko-ustavno uređenje i utjecaj na organizaciju i djelovanje uprave u odabranim zemljama.
Politička, upravna i financijska decentralizacija u odabranim zemljama.
Funkcionalna decentralizacija u odabranim zemljama.
Nacionalna uprava: državna uprava, ovlasti nacionalne uprave u regulaciji, odnos s građanima u odabranim zemljama.
Komparativni službenički sustavi.
Upravne reforme u odabranim zemljama.