Prof. dr. sc. Gordana Marčetić rođena je 4. ožujka 1963. gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Hrvatska je državljanka. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. Volontirala je godinu dana kao sudska pripravnica na Općinskom sudu u Zagrebu te na Okružnom privrednom sudu u Zagrebu. Nakon toga je zasnovala radni odnos u Gradskom uredu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Zagreba gdje je radila kao javna službenica u razdoblju od 1987. do 1998. Državni stručni ispit položila je 1988. pri Ministarstvu pravosuđa i uprave RH.

Godine 1997. upisala je poslijediplomski znanstveni studij pravnih znanosti upravno-političkog smjera na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. radi na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu, počev od statusa mlađeg asistenta, asistenta, višeg asistenta, docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesora, do redovitog profesora u trajnom zvanju. Magisterij pravnih znanosti upravno-političkog smjera stekla je 2004. obranivši na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistarski rad pod nazivom Javni službenici u zemljama postsocijalističke tranzicije. Doktorat društvenih znanosti u polju prava stekla je 2006. obranivši na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju na temu Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Upisana je u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske pod brojem 222383 te u CROSBI bazu, https://www.bib.irb. hr/pregled/profil/16558.

Bavi se znanstveno-istraživačkim radom, publiciranjem te nastavnim i stručnim radom. Nastavu održava iz brojnih predmeta na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, specijalističkom diplomskom i stručnom studiju javne uprave te na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je dvije znanstvene monografije, sedam knjiga u suautorstvu, pedesetak znanstvenih radova u knjigama, zbornicima i znanstvenim časopisima te trideset stručnih radova. Izlagala je na šezdesetak međunarodnih i domaćih znanstveno-stručnih skupova te sudjelovala u sedamnaest znanstveno-istraživačkih projekata iz područja javne uprave, od toga trinaest međunarodnih.

Obavljala je mnoge profesionalne i stručne funkcije. Od 2002.-2011. bila je tajnica poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija javnog prava i javne uprave na PFZ-u, a od 2003.-2006. članica Državne ispitne komisije za državne službenike pri Ministarstvu uprave. Od 2010. do danas učestvovala je u brojnim stručnim radnim skupinama za pripremu propisa i strategija u području službeničkog zakonodavstva, sprječavanja korupcije i razvoja javne uprave pri istom Ministarstvu. U razdoblju od 2007.-2011. obavljala je dužnost pročelnice Studija javne uprave na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. U ak. god. 2010/11. obnašala je dužnost predstojnice Katedre za upravnu znanost PFZ-a, te je na istu funkciju imenovana i za ak. god. 2021-2023. Bila je prva predsjednica Etičkog povjerenstva za državne službenike RH od njegova osnivanja u 2009. do 2015., a u 2012. članica Upravnog vijeća Akademije lokalne demokracije. Od 2015.- 2019. bila je predsjednica Stručnog vijeća Državne škole za javnu upravu, a od 2016.-2018. voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu. Zamjenica je predsjednice Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti od 2023.

Od 2005.-2011. bila je članica uredništva znanstvenog časopisa “Hrvatska javna uprava”, a od 2011.-2017. članica uredništva “Zagrebačke pravne revije”. Od 2006.-2015. članica je Tajništva Instituta za javnu upravu, a od 2015. zamjenica predsjednika Instituta. Voditeljica je teorijskih tribina o javnoj upravi Instituta za javnu upravu od 2014. Članica je Kluba pravnika Grada Zagreba (od 1998.), Akademije pravnih znanosti Hrvatske (od 2009.), Hrvatsko-kanadskog akademskog društva (od 2010.), profesionalne mreže Regionalnog centra UNDP-a za reformu javne uprave – RCPAR (od 2009.), a od 2014.-2015. članica panela za vrednovanje projektnih prijedloga UIP Hrvatske zaklade za znanost. Članica je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (od 2017.) te Savjeta inicijative Partnerstava za otvorenu vlast (od 2017.). Od 2023. je predsjednica Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.