Uvod u komparativnu javnu upravu kao predmet izučavanja
Komparativna metoda
Javna uprava i politički sustav: Velika Britanija
Javna uprava i politički sustav: Francuska
Javna uprava i politički sustav: Njemačka
Suvremene upravne reforme u zapadnoeuropskim zemljama i konvergencija upravnih sustava
Tranzicija i javna uprava.