PROPISI:
PROPISI - javna uprava

Važniji propisi iz područja javne uprave (važeći na dan 25.01.2019.)

 

Ustav i međunarodni ugovori

Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14

Europska povelja o lokalnoj samoupravi, NN - međunarodni ugovori 14/97, 4/08

 

Politički sustav

Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18

 

Državna uprava

Zakon o sustavu državne uprave, NN 150/11, NN 12/13, 93/16, 104/16

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, NN 93/16, 104/16, 116/18 

Zakon o državnim službenicima, NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 154/11, 17/12, 118/16

Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, NN 40/12, 51/12, 90/13, 84/18

 

Lokalna i regionalna samouprava

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 - pročišćeni tekst, 123/17

Zakon o Gradu Zagrebu, NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN 86/08, 61/11, 4/18 (Uredba)

 

Javne službe

Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08

 

Ostali propisi 

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15

Zakon o procjeni učinaka propisa, NN 44/17

Etički kodeks NN 40/11, 13/12

 

Dokumenti

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020., NN 70/15 i Akcijski plan 2017-2020

Strategija e-Hrvatska 2020, NN 50/17

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020., NN  26/15

 

 

 

 

 

 

 

 


____________