Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu postala je 2008. godine sjedište Informacijskog centra za europsko pravo koji je djelovao u sklopu informacijske mreže «EU i» koju je osnovala Europska komisija. Slijedom ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, u veljači 2014. Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu postala je sjedište Europskog dokumentacijskog centra (EDC) koji djeluje kao dio info mreže Europe Direct u državama članicama Europske unije.

Europski dokumentacijski centri osnivaju se pri akademskim institucijama ili istraživačkim institutima u državama članicama EU na zahtjev institucije domaćina radi pružanja potpore izučavanju i edukaciji u području politika i prava Europske unije.

Misija Europskog dokumentacijskog centra Zagreb je pružiti potporu podučavanju i istraživanju europskog prava i procesa europskog ujedinjenja, akademskoj zajednici osigurati jednostavan i brz pristup resursima vezanim uz pravo i politike Europske unije i poticati i sudjelovati u raspravi o procesu europske integracije.

 

Centar je za korisnike otvoren od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

Voditeljica EDC-a: dr. sc. Andrea Horić
Informacijski specijalist za EU: Aleksandra Čar

E-mail: eu-info@pravo.hr
Telefon: 01/ 45 64 314