Posudba

Udžbenike se može posuditi uz predočenje indeksa, na rok od najviše 30 dana, uz mogućnost produženja još najviše dva puta po 30 dana. Zakasnina se naplaćuje 0,26 € (2 kune) po knjizi i po danu.

Časopisi se trenutačno nalaze u knjižničnim spremištima na izdvojenim lokacijama u gradu iz ranije spomenutih razloga. Časopise se ne posuđuje, već ih se može fotokopirati.

Posudba i fotokopiranje su dostupni u Gundulićevoj 10, soba 8 (Pon – Pet: 09:00 – 13:00h). Sve upite vezano uz pristup i posudbu građe molimo uputiti na email: knjiznica@pravo.hr
Za produženje roka posudbe: posudba.produzenje@pravo.hr

 

Pretraživanje kataloga Knjižnice

U online katalogu Knjižnice korisnici mogu samostalno pretraživati fond i provjeriti posjeduje li Knjižnica traženi naslov.

Pretraživanjem kataloga dobit ćete bibliografske podatke o knjižničnoj građi. Pošaljite poruku na email knjiznica@pravo.hr u slučaju da:

  • želite provjeriti je li traženi naslov dostupan za posudbu ili korištenje
  • želite naručiti dobavljanje naslova iz udaljenih spremišta
  • trebate cjelovit tekst članka objavljenog u publikaciji koju Knjižnica ima u fondu, ali nije dostupna u elektroničkom obliku ili u slobodnom pristupu
  • želite naručiti kopije ili skenove građe iz fonda Knjižnice

 

Pretraživanje pravnih i ostalih baza podataka

Ostalim pravnim izvorima i bazama punog teksta možete pristupiti s web stranice Knjižnice u rubrici e-Izvori (za prijavu koristite svoj AAI identitet).

Kontaktirajte Knjižnicu porukom na knjiznica@pravo.hr ako:

  • nailazite na poteškoće pri pokušaju pristupa određenoj bazi podataka
  • niste sigurni koji e-izvor ili baza podataka sadrži građu koja vam je potrebna
  • trebate pomoć pri kreiranju strategije pretraživanja
  • trebate pomoć u pronalaženju cjelovitih tekstova članaka i ostalih publikacija

 

Usluga tematskog pretraživanja

Za pomoć pri pretraživanju informacijskih izvora kojima Knjižnica osigurava pristup obratite se emailom našim informacijskim stručnjacima:

Dragutin Nemec
dnemec@pravo.hr

Davor Farkaš
dfarkas@pravo.hr

Aleksandra Čar
acar@pravo.hr

Trebate li pomoć pri istraživanju politika i prava Europske unije, kontaktirajte Europski dokumentacijski centar na: eu-info@pravo.hr ili acar@pravo.hr

 

Usluga međuknjižnične posudbe

Građu koju Knjižnica ne posjeduje u svom fondu ili koja nije dostupna kroz pretplatne baze podataka, korisnici mogu naručiti međuknjižničnom posudbom. U tu je svrhu potrebno ispuniti online obrazac.