Zavodi su ustrojbene jedinice sastavljene od više katedri, sa statusom podružnica Fakulteta. Zavodi organiziraju i izvode znanstvenoistraživački i visokostručni rad u području pravnih znanosti koje obuhvaćaju znanstvene discipline u sklopu zavoda.

Na Fakultetu su ustrojeni:

 

 • Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost
  Predstojnica Zavoda: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

 

 • Zavod za javno pravo i javnu upravu
  Predstojnik Zavoda: izv. prof. dr. sc. Dario Čepo

 

 • Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju
  Predstojnica Zavoda: izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

 

 • Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo
  Predstojnik Zavoda: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić

 

 • Zavod za pravno-ekonomske znanosti
  Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Petar Miladin

 

 • Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo
  Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Ivan Milotić

 

 • Zavod za socijalni rad
  Predstojnica Zavoda: prof. dr. sc. Marijana Majdak

 

 • Zavod za socijalnu politiku
  Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Zoran Šućur