Projekt „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) predstavlja stratešku opredijeljenost  da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na sveučilištima u Hrvatskoj  i regiji. Projekat financira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske, a njegovu implementaciju vrši TPO fondacija iz Sarajeva u saradnji sa 18 sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore s ciljem prevencije i borbe protiv rodno utemeljenog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Realizacija projektnih ciljeva u trajanju od četri godine predviđa i sveobuhvatno istraživanje o stanju rodne ravnopravnosti na sveučilištima prije i nakon implementacije ovog projekta. U okviru projekta UNIGEM je predviđeno i uspostavljanje posebnog tijela za borbu protiv rodno utemeljene diskriminacije na svim sveučilišptima koji su pristupili potpisivanju Memoranduma o suradnji u okviru projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“.