DEKAN

Prof. dr. sc. Ivan Koprić
dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Prodekanice / prodekani

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju i upravljanje kvalitetom

Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
prodekanica za znanost, inovacije, transfer znanja i cjeloživotno obrazovanje

Prof. dr. sc. Mirela Krešić
prodekanica za nastavu, mobilnost, studente i studijske programe

Izv. prof. dr. sc. Mario Krešić
prodekan za poslovanje i financije

 

Tajnica u dekanatu

Katarina Prpić, prof.

 

 

Studijski centar socijalnog rada

Nazorova 51
10000 Zagreb

Predstojnica

Prof. dr. sc. Gordana Berc

 

Tajnica Studijskog centra

Karmela Pižeta

 

 

Studijski centar za javnu upravu i javne financije

Gundulićeva 10
10000 Zagreb

Predstojnik

Prof. dr. sc. Frane Staničić