1906.

Seminar na Pravnom fakultetu ponovno uređen vladinom naredbom; formalno utemeljena Seminarska knjižnica kao zasebna organizacijska jedinica čime je obnovljena fakultetska knjižnica; na čelu Seminara i Seminarske knjižnice stoji nadstojnik izabran od profesorskog zbora (prvi nadstojnik Fran Milobar)

 

1914./1918.

Knjižnica i Fakultet evakuirani na Gornji grad zbog ratnih potreba; poslije rata Knjižnica se vraća u zapadno krilo sveučilišne zgrade

 

1926.

početak izrade knjižničnih kataloga (imenski abecedni, stručni sistematski i inventarni mjesni)

 

1928./1934.

Knjižnica definitivno smještena u svoje današnje prostorije u istočnom krilu sveučilišne zgrade; zaposlena prva knjižničarka u Knjižnici (1933.); početak izrade predmetnog kataloga; zaposlena druga knjižničarka; početak posudbe udžbenika studentima i otvaranje prve čitaonice (1934.)

 

1950.

Knjižnica postaje depozitarna za publikacije Ujedinjenih naroda

 

1953.

ponovno otvaranje studentske čitaonice

 

1959.

novi Statut Fakulteta mijenja naziv Knjižnice u Biblioteka, i funkciju nadstojnika u predstojnik 

 

1968./1969.

integracija Fakulteta i Visoke upravne škole; dio knjižnog fonda Škole uključen u fond Knjižnice; u okviru Knjižnice ustrojena je služba dokumentacije

 

1971.

početak izgradnje trezorske zbirke knjiga

 

1990.

početak informatizacije Knjižnice, kompjuterska obrada knjižnične građe, nabava elektroničkih informacijskih izvora i baza podataka (CELEX)

 

2001/2002.

fond Knjižnice dostupan na Internetu na http://knjiznica.pravo.hr; početak provedbe programa informacijske pismenosti za studente prava

 

2004.

Fakultet osigurao pristup pravnoj bazi podataka LexisNexis

 

2008./2009.

u zimskom semestru svečano je otvoren »EU i«
– informacijski centar za europsko pravo; Centar objavljuje elektroničke biltene EUROPA info i EUROPA biblio

 

2011./2012.

započeo program preventivne zaštite najstarije i najvrjednije knjižnične građe (zbirka Rara).

 

2012./2013.

Knjižnica postaje članica mreže europskih istraživačkih knjižnica LIBER

 

2013./2014.

razvijen knjižnični katalog treće generacije s naprednim mogućnostima pretraživanja (VERO) dostupan na mrežnoj stranici Knjižnice: http://knjiznica.pravo.hr/cgi-bin/wero.cgi pokrenut program informacijske pismenosti za studente prava pod nazivom »Akademsko pisanje«; svečano je otvoren Europski dokumentacijski centar (EDC) u novouređenoj i suvremeno opremljenoj doktorskoj čitaonici

 

2014./2015.

razvijen knjižnični katalog treće generacije s integriranim EBSCO Discovery servisom

 

2015./2016.

zbirka Rara upisana u Registar kulturne baštine

 

2016./2017.

Knjižnica je postala članica Međunarodne federacije knjižničnih udruženja i ustanova (IFLA)

 

2018. – 2021.

aktivno sudjelovanje djelatnika Knjižnice u sklopu međunarodne suradnje unutar SEE / EU cluster of exellence projekta u suradnji Fakulteta i Europa-Instituta Saarlandskog sveučilišta u Saarbrückenu, Njemačka i kroz Udruženje pravnih knjižničara Jugoistočne Europe SEALL ; sudjelovanje u radu strukovnog Hrvatskog knjižničarskog društva i izlaganja na strukovnim i znanstvenim skupovima; projekti digitalizacije uz potporu ministarstava, ustanova, Sveučilišta i zaklada: Najugroženije, najstarije i najvrijednije knjige Knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Prilagodba literature za slijepe i slabovidne student; e-Rara: digitalizacija rijetkih i starih knjiga od 16. do 19. stoljeća u fondu Knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

2021-2023.

formalno uspostavljanje projekta na Fakultetu “Knjižnica Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao središnja nacionalna baštinska pravna knjižnica” s planom izgradnje nove Knjižnice i dugotrajnog očuvanja, digitalizacije i prezentacije hrvatske pravne baštine o kojoj se Knjižnica brine; izrada dugoročne strategije Digitalna transformacija knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2023. – 2028.