Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

 

Redni broj Naziv općeg akta ili dokumenta Očekivano vrijeme donošenja akta Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Donositelj akta
 

1.

 

Etički kodeks ožujak 2023. 30 dana Fakultetsko vijeće
2. Statut travanj 2023. 30 dana Fakultetsko vijeće
3. Pravilnik o radu lipanj 2023. 30 dana Fakultetsko vijeće
4. Pravilnik o ustroju listopad 2023. 30 dana Fakultetsko vijeće
 

5.

 

Pravilnici i drugi opći akti prosinac 2023. 30 dana Fakultetsko vijeće