Studijski centri su ustrojbene jedinice Fakulteta koje ustrojavaju i izvode znanstveni i stručni rad.

Na Fakultetu su ustrojeni: