Knjižnica Pravnog fakulteta od 2021. godine sudjeluje u projektu Virtualne zbirke Sveučilišta u Zagrebu – Vizbi.UNIZG koji 2020. godine pokreće Sveučilište u Zagrebu u suradnji sa svojim sastavnicama.

Na putu prema otvorenoj znanosti i otvorenom pristupu, digitalizirana građa želi se dati na uvid istraživačima, studentima, učenicima i široj javnosti, čime se daje potpora znanstvenoj komunikaciji. Digitalizacijom se izvorna i osjetljiva građa istovremeno štiti od čestoga korištenja i izlaganja neodgovarajućim mikroklimatskim uvjetima.

Knjižnica PFZ na portalu je trenutno zastupljena s 54 zapisa (fakultetski časopisi te stare i rijetke knjige i rukopisi) i nekoliko virtualnih zbirki digitalizirane građe, a u planu je sustavno dopunjavanje baze.

 

Budući da je Pravni fakultet u Zagrebu 2023. godine s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske potpisao Sporazum o korištenju sustava e-Kultura, Knjižnica PFZ digitalizirala je i putem tog projekta četiri naslova građe iz svojeg fonda, koji su također dostupni na portalu Vizbi.UNIZG.

Portalu se pristupa putem sustava Indigo:

https://unizg.eindigo.net/

 

Također, 35 naslova knjiga iz Knjižnice PFZ agregirano je putem Vizbi.UNIZG portala u portal Znameniti.hr koji sadrži digitalnu građu velikana hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnog života iz različitih zbirki/repozitorija.

Portal je nastao u okviru projekta Znameniti i zaslužni Hrvati, čiji je cilj uspostaviti temelj za okupljanje i objedinjeno pretraživanje metapodataka digitalne građe hrvatskih kulturnih, umjetničkih i znanstvenih ustanova.

http://znameniti.hr/