Turnitin – za prijavu koristite elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr


Prijava u softver za nastavnike
https://shibboleth.turnitin.com/Shibboleth.sso/Login?SAML=1&target=https://shibboleth.turnitin.com/shibboleth&entityID=https://login.aaiedu.hr/edugain/saml2/idp/metadata.php

– upute za brzu provjeru radova (Quick Submit):

https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=121964490,
potrebno jednokratno postaviti prema uputama https://wiki.srce.hr/display/CEU/OSOBNI+PODATCI+I+POSTAVKE

 

Prijava u softver za studentehttps://shibboleth.turnitin.com/Shibboleth.sso/Login?SAML=1&target=https://shibboleth.turnitin.com/shibboleth&entityID=https://login.aaiedu.hr/edugain/saml2/idp/metadata.php

 

– za samostalnu provjeru radova odabrati Class ID i Enrollement Key koji ste dobili u e-poruci ili pošaljite poruku na turnitin@pravo.hr

https://help.turnitin.com/originality-check/turnitin-website/student/account-basics/enrolling-in-a-class-from-inside-your-account.htm

 

Kratke upute https://wiki.srce.hr/display/CEU/Turnitin%3A+upute+i+animacije

Najčešće postavljena pitanja https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=121963745

Upute za korisnike https://wiki.srce.hr/display/CEU/Turnitin%3A+upute+za+korisnike

 

Popis administratora za Turnitin na javnim visokim učilištima:

https://www.srce.unizg.hr/spa/turnitin-ustanove

 

Kontakt: turnitin@pravo.hr