Mihovil Škarica rođen je 1982. u Splitu. Upisao je studij prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2001. na kojem je diplomirao 2006. Nakon diplome zapošljava se kao asistent na Katedri za upravnu znanost na kojoj radi i danas – od 2013. kao viši asistent, od 2016. kao docent, a od 2021. godine kao izvanredni profesor. Poslijediplomski doktorski studij Javno pravo i javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu završava 2013. obranom disertacije Lokalni poslovi i suradnja jedinica lokalne samouprave.

Kao nositelj ili sunositelj niza kolegija sudjeluje u izvedbi svih oblika nastave Katedre za upravnu znanost na integriranom studiju prava, preddiplomskom studiju socijalnog rada, stručnom poreznom studiju, stručnom preddiplomskom i stručnom specijalističkom studiju javne uprave te na poslijediplomskom studiju Javno pravo i javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U dosadašnjem je radu mentorirao oko 60 diplomskih i završnih radova. Od studenog 2016. do travnja 2017. obnašao je dužnost državnog tajnika u Ministarstvu uprave i predsjednika upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu. U svom znanstvenom i stručnom radu redovito surađuje s tijelima javne vlasti, medijima, civilnim društvom i političkim strankama.

Izlagao je na  preko 30 međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija te na nizu stručnih savjetovanja, panela, okruglih stolova i tribina. Kao autor ili suautor objavio je više od 40 znanstvenih i stručnih radova te poglavlja u knjigama na hrvatskom i engleskom jeziku. Organizirao je nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Redoviti je recenzent domaćih i inozemnih znanstvenih publikacija. Od 2020. godine uključen je u treću, četvrtu i petu fazu projekta Europske komisije European Public Administration Country Knowledge (EUPACK 3, EUPACK 2021 i EUPACK 2022) kao nacionalni ekspert za reformu javne uprave u Hrvatskoj. Kao nacionalni ekspert za lokalnu samoupravu, sudjelovao je u međunarodnom istraživačkom projektu Europske unije Self-rule index for local authorities in the EU, Council of Europe and OECD countries 1990-2020, kao i na brojnim drugim domaćim i međunarodnim projektima. Kao stručni konzultant uključen je u više projekata i studija Svjetske banke o reformi javne uprave, evaluaciji njezinog institucionalnog uređenja i javnim politikama u Hrvatskoj. Redoviti je član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kao i Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Aktivni je član stručne udruge Institut za javnu upravu u kojem je od 2022. i član tajništva. Od 2021. izvršni je urednik znanstvenog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava, a od 2022. urednik je biblioteke Suvremena javna uprava pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pri Ministarstvu pravosuđa i uprave član je Savjeta za reformu lokalne i regionalne samouprave i Radne skupine za izradu Nacionalnog plana razvoja javne uprave 2022.-2027. Stručni je recenzent materijala za državni ispit iz područja lokalne i regionalne samouprave. U govoru i pismu se služi engleskim i talijanskim jezikom.

U znanstvenom se i stručnom radu ponajviše bavi pravnim, organizacijskim, funkcionalnim i demokratskim aspektima lokalne samouprave i njezinih institucija, odnosima različitih teritorijalnih razina, modernizacijom lokalnih javnih službi, suradnjom lokalnih jedinica, procesom decentralizacije i upravnim reformama.