Jasmina Džinić je izvanredna profesorica na Katedri za upravnu znanost. Doktorat znanosti stekla je 2014. na Sveučillištu u Zagrebu Pravnom fakultetu obranivši disertaciju pod nazivom Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama. Pravosudni ispit položila je 2008. godine.

Sudjeluje u izvođenju nastave na Sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Pravo, Sveučilišnom specijalističkom studiju Javno pravo i javna uprava, Doktorskom studiju Pravne znanosti, svim studijima koji se izvode u okviru Studijskog centra za javnu upravu i javne financije te na Sveučilišnom prijediplomskom studiju Socijalni rad. Jedna je od voditeljica Laboratorija upravnih inovacija, projekta razvijenog u okviru seminara Javni menadžment na Stručnom diplomskom studiju javne uprave.

Područje njenog znanstvenog interesa posebno obuhvaća javni menadžment i organizaciju javne uprave, upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, nadzor u javnoj upravi te regulaciju i regulacijsku reformu. Autorica je više od 70 znanstvenih i stručnih članaka iz područja javne uprave, suautorica knjige Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj: razvoj upravne profesije i drugih profesija u javnoj upravi (2012., Institut za javnu upravu) te suurednica knjige Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi (2016., Institut za javnu upravu). Izlagala je na tridesetak znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu te sudjelovala kao članica desetak organizacijskih i programskih odbora znanstvenih skupova. Dobitnica je godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2011. godinu za rad Regulacijska tijela i regulacija: neki problemi u pogledu (ne)donošenja uredbi za izvršenje zakona te nagrade Mzia Mikeladze organizacije NISPAcee za najbolju doktorsku disertaciju iz područja javne uprave i javnih politika u srednjoj i istočnoj Europi. U okviru projekta COST Action IS1207 Local Public Sector Reforms: An International Comparison od rujna do prosinca 2016. usavršavala se na Autonomnom sveučilištu u Madridu, Španjolska. Suradnica je na nekoliko znanstvenih i stručnih projekata.

Od prosinca 2021. obnaša dužnost članice Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu kao predstavnica Vijeća društveno-humanističkog područja. Zamjenica je povjerenice za osiguravanje kvalitete i članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom te članica Odbora za e-učenje Pravnog fakulteta. Sudjeluje je kao sektorska stručnjakinja za stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija u sektoru Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi.

Članica je Instituta za javnu upravu, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te redovna članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Članica je uredništva časopisa Revija za socijalnu politiku.