Razvoj uloge građana prema upravi i temeljna načela odnos građana i uprave. Koncepcije javne vrijednosti i društvenog (socijalnog) kapitala kao temelj izgradnje odnosa građana i uprave. Odazivnost i uključivanje građana – oblici; prepreke u odnosu građana i uprave. Davanje i primanje informacija – metode i sredstva. Oblici organiziranja građana u civilne inicijative i njihov utjecaj na upravu. Mehanizmi regulacije odnosa građana i uprave. Javnost uprave i javni odnosi i komunikacije s javnošću kao sredstvo poboljšanja odnosa uprave i građana. Javne (građanske) povelje i primjena tehnika privatnog sektora kao instrumenti poboljšanja odnosa uprave i građana. Korištenje sredstava suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije – mogućnosti i ograničenja. Građanin i Europska Unija – mogućnosti utjecaja.