izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc.
Goranka Lalić Novak

Goranka Lalić Novak diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1999., magistrirala na Fakultetu političkih znanosti 2009. i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012.

Od 2008. do 2012. radila je kao predavačica na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Do 2008. radila je kao direktorica programa azila i migracija Hrvatskog pravnog centra (2005. – 2008.) te izvršna direktorica i voditeljica projekata u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava (2000. - 2005.).

Sudjeluje u nastavi na pravnom studiju i studiju socijalnog rada, te na stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom preddiplomskom poreznom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Također, sudjeluje u nastavi doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu te na specijalističkom poslijediplomskom studiju Javna uprava u okviru Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno sudjeluje u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu kao akademska mentorica Grupe za pomoć tražiteljima azila i strancima. Od 2012. djeluje kao Erasmus i ECTS koordinatorica za stručne studije Pravnog fakulteta u Zagrebu.   

Koautorica je dva udžbenika (Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, 2014. i Europski upravni prostor, 2012.) te dvije samostalne knjige (Azil: pravni i institucionalni aspekti, 2016. i Razvoj sustava azila u Hrvatskoj, 2010.). Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata.

Članica je  Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Instituta za javnu upravu te predsjednica Hrvatskog pravnog centtra.

 

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1999

Godina magistriranja: 2009

Godina doktoriranja: 2012

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 208
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Lalić Novak, Goranka.
Azil: pravni i institucionalni aspekti .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2016 (monografija).

2. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Lalić Novak Goranka.
Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2014 (udžbenici i skripta).

3. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Lalić Novak, Goranka.
Europski upravni prostor .
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2012 (priručnik).

4. Lalić Novak, Goranka.
Razvoj sustava azila u Hrvatskoj .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2010 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond / Koprić, Ivan; Lalić Novak, Goranka; Vukojičić Tomić, Tijana (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2019 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Koprić, Ivan; Lalić Novak, Goranka; Vukojičić Tomić, Tijana.
Introduction: Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond // Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond / Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2019. Str. 25-37.

2. Lalić Novak, Goranka; Giljević, Teo.
Integration of ‘new’ refugees in the non- immigrant countries along the Balkan route of migration - overview of legal framework and practices // Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2017 / Jílek, Dalibor ; Pořízek, Pavel (ur.).
Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, 2018. Str. 453-470.

3. Musa, Anamarija; Lalić Novak, Goranka; Džinić, Jasmina.
Obrazovanje za javnu upravu: pravo, javno uprava i uloga kvalifikacijskog okvira // Primjena kvalifikacijskog okvira i radne karijere studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Grubišić, Ksenija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 253-289.

4. Giljević, Teo; Lalić Novak, Goranka.
Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu // Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017. Str. 133-152.

5. Lalić Novak, Goranka, Vukojičić Tomić, Tijana.
Integracija stranaca i manjina u lokalnu zajednicu kao zadatak lokalne samouprave // Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017. Str. 273-294.

6. van der Maas, Ivana; Lalić Novak, Goranka; Džinić, Jasmina.
Implementation of Rules on Tax Transparency by Tax Administrations: Administrative Capacities on the Test // European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities / Koprić, Ivan ; Kovač, Polonca (ur.).
Bratislava : The Network of Institutes and Schools of Public Administration, 2017. Str. 135-151.

7. Lalić Novak, Goranka.
Sustav azila u Republici Hrvatskoj: dosadašnji razvoj i moguće perspektive // Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj (s osvrtom na sustave azila u regiji / Župarić-Iljić, Drago (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava, 2013. Str. 14-32.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Lalić Novak, Goranka.
Europeizacija hrvatskoga sustava azila: mehanizmi i instrumenti utjecaja Europske unije na javne politike i institucije. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 2; 237-255 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Lalić Novak, Goranka; Giljević, Teo.
Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Croatian Academy of legal sciences yearbook. X (2019) , 1; 163-184 (članak, znanstveni).

2. Giljević, Teo; Lalić Novak, Goranka.
Coordination Instruments in Croatian Integration Policy: Classification, Evaluation, and Proposals for Improvements. // Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration. 18 (2018) , 3; 373-396 (članak, znanstveni).

3. Lopižić, Iva; Lalić Novak, Goranka.
The Role of Deconcentrated State Administration in Migration and Integration Affairs: A Way Forward. // Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration. 18 (2018) , 2; 289-312 (članak, znanstveni).

4. Lalić Novak, Goranka.
Komparativna metoda u proučavanju javne uprave: potencijali i problemi. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 15 (2015) , 1; 9-31 (pregledni rad, znanstveni).

5. Lalić Novak, Goranka.
Načelo zabrane vraćanja i pristup sustavu azila: dva lica iste kovanice. // Migracijske i etničke teme. 31 (2015) , 3; 365-385 (članak, znanstveni).

6. Lalić Novak, Goranka.
Pravo na azil u sudskoj praksi – promiču li hrvatski sudovi više standarde zaštite tražitelja azila i azilanata. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 14 (2014) , 4; 939-959 (članak, znanstveni).

7. Lalić Novak, Goranka; Gojević-Zrnić, Marija; Radečić, Gligor.
Alternative ograničavanju slobode kretanja tražitelja azila u Republici Hrvatskoj – analiza stanja, komparativni pregled i preporuke de lege ferenda. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (2014) , 1; 85-99 (pregledni rad, znanstveni).

8. Lalić Novak, Goranka.
Institucionalizacija organizacijskog polja i utjecaj institucionalne logike upravnog sustava na prijenos i interpretaciju pravila polja: azil kao studija slučaja. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 4; 1031-1060 (članak, znanstveni).

9. Lalić Novak, Goranka.
Ograničenje slobode kretanja tražitelja azila : zaštitna mjera ili kazna?. // Pravni vjesnik. 29 (2013) , 3/4; 139-155 (pregledni rad, znanstveni).

10. Marčetić Gordana; Lalić Novak, Goranka; Džinić Jasmina.
Public Administration Education in Twelve Post-Socialist Countries and Croatia: Is There a Convergence?. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 1; 123-160 (članak, znanstveni).

11. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Lalić Novak, Goranka.
Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 5; 1515-1560 (članak, znanstveni).

12. Lalić Novak, Goranka.
Međunarodni i europski standardi u zaštiti tražitelja azila: prihvat i pristup sustavu azila. // Hrvatska javna uprava. 9 (2009) , 3; 749-772 (članak, znanstveni).

13. Lalić-Novak, Goranka; Padjen, Ivan.
Europaeanisation of Asylum : From Sovereignty via Harmony to Unity. // Politička misao. 46 (2009) , 5; 75-101 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Lalić Novak, Goranka.
Pojmovnik. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 12 (2012) , 4; 1293-1297 (ostalo, ostalo).

2. Lalić Novak, Goranka.
Pregled dokumenata SIGME u razdoblju 1992.-2009.: doprinos reformama javne uprave u srednjoj i istočnoj Europi. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 2; 349-370 (članak, stručni).

3. Lalić Novak, Goranka.
Hrvatska uprava u izvješćima Europske komisije i SIGME 2010.: ograničen napredak u reformi javne uprave. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 4; 927-940 (članak, ostalo).

4. Lalić, Goranka.
Stanje javne uprave prema Izvještaju Europske komisije o napretku Hrvatske iz 2009. godine. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 4; 941-948 (ostalo, ostalo).

5. Lalić, Goranka.
Hrvatska uprava u izvještajima europskih tijela. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 4; 917-928 (ostalo, ostalo).

6. Lalić, Goranka.
Razvoj zajedničkog europskog sustava azila. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 4; 841-857 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Lalić Novak, Goranka; Džinić, Jasmina.
Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive // 10. forum za javnu upravu, Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung, Institut za javnu upravu, 2016. 25-44 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

2. Koprić, Ivan; Lalić-Novak, Goranka; Musa, Anamarija.
What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to European administrative space // .
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Lalić Novak, Goranka; Manojlović, Romea; Džinić, Jasmina.
From traditional models of accountability to accountability for performance: Inter-sector comparison in Croatian public administration // Improving performance of public administration: current experiences and future perspectives.
Beograd : European policy centre, 2015. 85-105 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Lalić, Goranka; Krešić, Mirela.
Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija // Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava / Leutar, Zdravka (ur.).
Zagreb : Zaklada "Marija De Mattias", 2011. 49-66 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Lalić Novak, Goranka.
Poboljšanje upravljanja granicama i pristupa azilu uz praćenje civilnog sektora: postoji li poveznica? // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Lalić Novak, Goranka; Vukojičić Tomić, Tijana.
Utjecaj migracija na javnu upravu - prema većoj djelotvornosti upravnih organizacija // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Lalić Novak, Goranka; Kovač, Anamarija.
Integracija izbjeglica u hrvatsko društvo – pravni standardi i upravni kapaciteti na testu // Novi (i)migranti u EU: prema izazovima integracije / New (Im)migrants in the EU: Facing the Challenges of Integration (Knjižica sažetaka / Abstracts Booklet) / Župarić-Iljić, Drago ; Klempić Bogadi, Sanja ; Kuti, Simona (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2016. 14-14 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Musa, Anamarija; Lalić Novak, Goranka; Džinić, Jasmina.
Obrazovanje za javnu upravu na pravnom i stručnim studijima: uloga Hrvatskog kvalifikacijskog okvira // .
(neobjavljeni rad).

2. Manojlović, Romea; Lalić Novak, Goranka.
Connection between demand and supply of performance information – study case of Croatian Parliament and public administration // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Lalić Novak, Goranka; Jasmina Džinić; Giljević, Teo.
Europska politika pametne regulacije: stanje i perspektive u Hrvatskoj // .
(poster,ppt prezentacija,znanstveni).

4. Lalić Novak, Goranka.
Improving state administration accountability for performance by means of civil sector monitoring: A case study on ‘border monitoring’ in Croatia // .
(neobjavljeni rad).

5. Marčetić, Gordana; Lalić Novak Goranka; Džinić, Jasmina.
Public Administration Education in Croatia - Approaching Adulthood? // .
(neobjavljeni rad).

6. Gordana Marčetić, Goranka Lalić Novak, Teo Giljević.
In search of the coordination in Croatian public administration system? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Lalić Novak, Goranka; Krešić, Mirela.
Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Lalić Novak, Goranka.
Pravni i institucionalni aspekti azila / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 08.06. 2012, 499 str. Voditelj: Padjen, Ivan ; Koprić, Ivan.
 
  Magistarski radovi
 

1. Lalić, Goranka.
Uspostava sustava azila u Republici Hrvatskoj: teorijsko-metodološki okvir komparativnog politološko - pravnog istraživanja / magistarski rad.
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2.7. 2009, 144 str. Voditelj: Padjen, Ivan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Vankova, Zvezda; Gregurović, Snježana; Župarić- Iljić, Drago; Kranjec, Julija; Lalić Novak, Goranka; Špadina, Helga; Zlatković Winter, Jelena.
Hrvatska - Indeks razvijenosti politika integracije migranata (MIPEX), 2014. (ekspertiza).