Romea Manojlović Toman diplomirala je 2008. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (diploma magna cum laude). Tijekom studija bila je demonstratorica na Katedri za opću teoriju prava i države i Katedri za upravnu znanost, stipendistica Istarske županije, a akademske godine 2007/08 dobila je Rektorovu nagradu za rad Harmonizacija lokalne samoupravu u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji (koautorica).

Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2014. obranivši disertaciju pod naslovom Utjecaj odabranih organizacijskih varijabli na mjerenje učinka upravnih organizacija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor:  prof. dr. sc. Ivan Koprić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

Nakon diplome radila je kao odvjetnički vježbenik. Od veljače 2009. radi kao asistentica na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2016. nalazi se u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, a od 2021. u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredne profesorice. Tijekom cijelog trajanja zaposlenja aktivno sudjeluje u nastavi, seminarima i ispitima na kolegijima koje Katedra za upravnu znanost održava na pravnom studiju te studijima u okviru Studijskog centra za socijalni rad i Studijskog centra za javnu upravu i javne financije.

Članica je Instituta za javnu upravu, redovna članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske, članica Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te pomoćnica glavnog urednika znanstveno-stručnog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration. Od 2010. do 2022. bila je imenovana za stalnog sudskog tumača za talijanski jezik pri Županijskom sudu u Puli.

Autorica i suautorica je više od 50 znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjeluje na konferencijama u zemlji i inozemstvu. Suautorica je udžbenika Osnove javnog menadžmenta (2023, FOI) i suurednica knjige Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravu (2016., Institut za javnu upravu). Dobitnica je nagrade Eugen Pusić za najbolji znanstveni rad mladog znanstvenika u 2018. godini. Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim projektima (projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet, znanstveni projekt Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Novi hrvatski pravni sustav, stručni IPA 2008 projekt Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku, projekt Ministarstva uprave i ESF Razvoj kompetencijskog modela za zaposlene u javnoj upravi, projekt European Urban Research Association Local-State Society Relations, projekti financirani od strane Sveučilišta u Zagrebu Upravni kapaciteti za regulaciju područja migracija: prema odlučivanju na temelju dokaza i Suvremene upravne doktrine: utjecaj teorije na praksu). Djelovala je kao konzultantica Svjetske banke te kao članica Radne skupine za izradu Strategije za sprječavanje korupcije za razdoblje od 2021.-2030.

Aktivno se služi engleskim, talijanskim i njemačkim jezikom, a pasivno francuskim jezikom.

Uža područja interesa: javni menadžment, upravljanje ljudskim potencijalima, komparativna javna uprava, evaluacija.