izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
izv. prof. dr. sc.
Mirela Krešić

Mirela Krešić (Zagreb, 1975); diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998); magistrirala na Poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih znanosti s temom "Zakup poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj od sredine 19. stoljeća i u suvremenom pravu" (2005) te doktorirala s temom "Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946" (2009); kraće stručno usavršavanje na Max-Planck-Institut fur Europaische Rechtsgeschichte u Frankfurtu (2005); autorica je većeg broja radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama; sudjelovala je u više međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata te izlagala na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Much Ado about Nothing: Debates on the Type of Marriage in Yugoslavia between the Two World Wars

Krešić, Mirela
Radovi u postupku objavljivanja, 2020.
Kulturkampf um die Ehe - Die Reform des mitteleuropaeischen Eherecht nach dem Grossen Krieg

Different yet Similar: Croatian Experiance with the Integration of its Islamic Community into Society

Krešić, Mirela
Radovi u postupku objavljivanja, 2020.
Toleration and Religious Freedom in the early modern and contemporary world

Praefectio in filium in heredem masculinum – prilog proučavanju ženskog nasljednog prava

Krešić, Mirela ; Križančić, Marijana
Radovi u postupku objavljivanja, 2020.
Pravni vjesnik

Vox clamantis in deserto – attempts of introducing civil marriage in the interwar Yugoslavia

Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Central and Eastern European Legal History Conference

Praesumptio muciana and the Status of Croatian Women with Respect to the Law of Succession according to the ABGB

Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2019.

Different but same: Croatian experience of Islamic community inclusion into society

Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Toleration and Religious Freedom in the Early Modern and Contemporary World

Žensko pitanje u reformama bana Ivana Mažuranića

Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2019.

Jurisprudencija u primaljstvu, porodništvu i ginekologiji kroz povijest

Habek, Dubravko ; Krešić, Mirela ; Horbec, Ivana ; Ledić, Stipe
Poglavlja u knjigama, 2018.

A mogánjog fejlődése Horvátországban 1848-1945

Krešić, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Jogtörténeti szemle

Königreich Jugoslawien (1918–1941)

Krešić, Mirela ; Pastović, Dunja
Poglavlja u knjigama, 2018.

Sic itur ad astra II - Collection of student papers on Hungarian and Croatian legal history


Uredničke knjige, 2018.

Prikaz knjige: Budislav Vukas, ml., Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe: uz 25. godišnjicu prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2017.

Krešić, Mirela
Drugi radovi u časopisima, 2018.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Glavne odrednice Tripartita te njegovo značenje nekad i danas

Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Preobrazba građanskog pravosuđa u Hrvatskoj i Sloveniji: povijest i suvremenost

Sic itur ad astra - Collection of student papers on Hungarian and Croatian legal history


Uredničke knjige, 2017.

A Review of the Development of Private Law in Croatia 1848-1945

Krešić, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Rechtsgeschichtliche Vortrage

Hrvatski vojnici u Prvom svjetskom ratu: proglašenje nestalih umrlima

Krešić, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Časopis za suvremenu povijest

Arbitraža (izbrano suđenje) u Korčulanskom statutu i statutima istočne obale Jadrana

Uzelac, Alan ; Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2016.

In the Eyes of the Press: The Croatian Judiciary in the Period of Pseudo- Constitutionalism (1849-1851)

Švoger, Vlasta ; Krešić, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Medijska istraživanja

Pravo utočišta u hrvatskim zemljama: od crkvene do svjetovne institucije

Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Skup povodom 240 godišnjice postojanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Suvremene migracije: pravni i institucionalni aspekti

"We are not talking about coexistence, we live life" or how Islam was legally recognized in Croatia in 1916.

Mirela Krešić
Poglavlja u knjigama, 2016.

Trade Codes and commercial law in Yugoslavia in the interwar period (1918-1941)

Krešić, Mirela ; Pastović, Dunja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch von 1861 als gemeinsames Obligationenrecht in Mitteleuropa

Pravosuđe u hrvatskim zemljama od 1790. do 1918.

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2016.

Primaljstvo u Hrvatskoj i Slavoniji 1876.-1918.: zakonodavni okvir ustroja primaljske službe

Krešić, Mirela ; Rakitičan, Monika
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Historijski zbornik

De successione colonorum - O nasljednom pravu kmetova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji

Krešić, Mirela ; Pilipović, Matea
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Povijesni prilozi

Hrvatske kućne zadruge : dioba per linea ili per capita

Krešić, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Pravni vjesnik

Razvoj modernog javnog bilježništva u Hrvatskoj

Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2014.

Nasljednopravna načela Općeg građanskog zakonika u praksi hrvatsko-slavonskih ostavinskih sudova

Krešić, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Zakon o javnim bilježnicima Kraljevine Jugoslavije iz 1930.: sudjelovanje javnog bilježnika u ostavinskom postupku - iskustva iz prošlosti

Krešić, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

The Equality of Spouses as Successors?(according to Austrian General Civil Code in the Kingdom of Croatia and Slavonia)

Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
New Law - New Gender Structure? Codifying the Law as a Process of Inscribing Gender Structures

Student Manual for the Croatian Legal History 1.0

Krešić, Mirela ; Hameršak, Filip ; Parnica, Robert
, 2012.

Studentski priručnik za hrvatsku pravnu povijest 1.0

Krešić, Mirela ; Hameršak, Filip
, 2012.

Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija

Lalić, Goranka ; Krešić, Mirela
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Entitlement of female descendants to poperty of Croatian communal household

Krešić, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Journal on European History of Law

Nasljednopravna načela Općeg građanskog zakonika u praksi hrvatsko-slavonskih ostavinskih sudova

Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodni znanstveni skup u povodu sto godina od osnivanja Katedre za povijest hrvatskog prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dvjesto godina od proglašenja Općeg građanskog zakonika

Entitlement of female descendants to property of Croatian communal household

Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Third Annual Conference of the Irish Society of Comparative Law

Pozakonjenje izvanbračne djece uslijed ratnih okolnosti - naredba hrvatskog bana iz 1917.

Krešić, Mirela
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup: U spomen 140. obljetnici sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe

Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija

Lalić Novak, Goranka ; Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Pravni fakultet u Zagrebu od osnutka 1776. do suvremenog doba

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2010.

Javno bilježništvo na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1859.-1941.

Krešić, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Časopis za suvremenu povijest

Zakonsko nasljeđivanje bračnih drugova prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području

Krešić, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Intestate succession of female descendants according to the Austrian General Civil Code on the Croatian-Slavonian legal area 1853-1946

Krešić, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Annals of the Faculty of Law in Belgrade - Belgrade Law Review

Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 - 1849


Uredničke knjige, 2010.

Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946.

Krešić, Mirela
Doktorske disertacije, 2009.

The Matrimonial Law of the Muslims of Croatia 1916-41

Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2009.

Zakonsko nasljeđivanje prema OGZ-u na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946. - nasljedno pravo ženskih potomaka

Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Forschungen zur rechtsgeschichte in Sudosteuroopa

Bračno pravo muslimana u Hrvatskoj 1916.-1941.

Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
III. Kongres hrvatskih povjesničara

Matrimonial law of the muslims in Croatia 1916-1941

Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
XIII European forum of young legal historians

Yugoslav private law between the two World Wars

Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2007.

Rise of modern constitutionalism 1776 - 1849: the Croatian constitutional documents 1848-1849

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela ; Pastović, Dunja
, 2006.

Zakup poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj od sredine 19. stoljeća i u suvremenom građanskom pravu

Mirela Krešić
Magistarski radovi, 2005.

Djelovanje dr. Ive Politea u Međunarodnoj uniji odvjetnika

Krešić, Mirela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Drugi Kongres hrvatskih povjesničara: Hrvatska i Europa - integracije u povijesti

Dalibor Čepulo:Prava građana i moderne institucije: europska i hrvatska pravna tradicija (prikaz knjige)

Krešić, Mirela
Drugi radovi u časopisima, 2004.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ludwig Steindorff: Kroatien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (prikaz knjige)

Krešić, Mirela
Drugi radovi u časopisima, 2002.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Profesionalni interesi i članstva

Juris diversitas

Društvo za hrvatsku povijesnicu


Izabrani projekti

Povijest hrvatskog prava i njegove europske pravnopovijesne pretpostavke. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - suradnica na projektu

Hrvatska pravna kultura u europskom okviru: tradicija i modernizacija. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (2007-2014); voditelj projekta: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo - suradnica na projektu

Hrvatska pravna povijest – suvremenom metodikom do kvalitetnijeg pravnog obrazovanja. Sveučilište u Zagrebu (2012-2013); voditelj projekta: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo - suradnica na projektu

The Rise of Modern Constitutionalism 1776-1849. Sveučilište u Kasselu uz potporu Deutsche Forschungsgemeinschaft (2003-2010); voditelj projekta: prof. dr. sc. Horst Dippel - suradnica na projektu

Rechtskulturen des modernen Osteuropa: Traditionen und Transfers. Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (2003-2007); voditeljica projekta: prof. dr. Marie Theres Fogen; suradnica na projektu

Vladavina prava u modernoj europskoj i hrvatskoj pravnoj tradiciji. Ministarstvo znanosti i tehnologije (2002-2006); voditelj projekta: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo - suradnica na projektu


Povijest zaposlenja

        - 2016. izvanredni profesor na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

2011 - 2016.  docent na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

2009 - 2011. viši asistent na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

2005 - 2009. asistent na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

2001 - 2005. znanstveni novak na Katedri za povijest hrvatskog prava i države

1998 - 2001. Financijska agencija (FINA) - mlađi stručni suradnik