Mirela Krešić (Zagreb, 1975) diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998). Na poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih znanosti obranila je magistarski rad na temu “Zakup poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj od sredine 19. stoljeća i u suvremenom pravu” (2005) te doktorirala s temom “Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946″ (2009). Govori engleski jezik, a služi se njemačkim, talijanskim i španjolskim jezikom.

Od 2001. zaposlena je na Pravnom fakultetu, redovita je profesorica na Katedri za povijest hrvatskog prava i države (2022.) te predstojnica Zavoda za pravnu povijest i rimsko pravo (2019.). Od listopada 2021. obnaša dužnost prodekanice za nastavu, mobilnost, studente i studijske programe.

Na integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Pravo jedna je od nositeljica obveznog predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu, nositeljica je izbornog predmeta Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje te sudjeluje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Prava građana – tradicijske osnove te nastave na predmetu Croatian Legal History in the European Context. Na specijalističkom studiju iz Europskog prava jedna je od nositeljica predmeta Europska prava tradicija, a na doktorskom studiju Pravne znanosti predaje Metodologiju istraživanja u pravnim znanostima.

Sudjelovala je u nizu projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu te europskih projekata (Max-Planck-Institut fur Europaische Rechtsgeschichte; Universität Kassel). Trenutno je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju“/IP-2018-01-2539 i projektu Europskih sveučilišta Erasmus + Programme of the European Union/„UNIC – European University of Post-industrial Cities“ u okviru kojeg je suvoditeljica radne skupine Sveučilišta u Zagrebu za međusveučilišnu mobilnost.

Izlagala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima te se kraće usavršavala na Max-Planck institutu za europsku pravnu povijest u Frankfurtu, Njemačka. Autorica je većeg broja radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama.

Članica je uredništva „Journal on History of Law” i “Časopis za suvremenu povijest” te strukovnih udruženja “Društvo za hrvatsku povjesnicu“ i „Juris Diversitas“.