prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
prof. dr. sc.
Iris Goldner Lang

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, LL.M. (LSE), Ph.D. (Zagreb) je Jean Monnet profesorica europskog prava i voditeljica UNESCO-ove katedre za slobodno kretanja osoba, migracije i interkulturalni dijalog. 

Prof. Goldner Lang borovila je na Harvard Law School u 2015/2016. akademskoj godini u statusu gostujućeg profesora (John Harvey Gregory Visiting Professor of Law and World Organization) i Fulbright gostujućeg znanstvenika (Fulbright Visitng Researcher). U lipnju/srpnju 2017. godine ponovo je u statusu Visiting Researcher na Harvard Law School, gdje, u okviru Harvard Law School Immigration and Refugee Clinic, održava seriju predavanja. U lipnju/srpnju 2018. godine boravi na University College London (UCL) kao Visiting Academic.

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu te engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao Chevening stipendist britanske Vlade, magistrirala je  pravo (LL.M.) na London School of Economics and Political Science (LSE) u Londonu. Dio doktorskog istraživanja provela je na LSE-u, a dio, kao Ernst-Mach stipendist, na Institutu za europsko pravo Johannes Kepler Sveucilišta u Linzu (Austrija). Doktorirala je 2005. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Pravosudni ispit položila je 2001. Kao stažist radila je u Europskoj komisiji baveći se pitanjima proširenja EU.

Od jeseni 2018. godine prof. Goldner Lang jedna je od koordinatorica Jean Monnet centra izvrsnosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Bila je voditeljica dva Jean Monnet modula: 'EU Internal Market Law' i 'EU Migration Law and Policy', koje i dalje izvodi u okviru nastave na Pravnom fakultetu. Uz redovna predavanja na Sveučilištu u Zagrebu, sudjeluje u programima cjeloživotnog obrazovanju sudaca, državnih službenika i pravnika-linguista. Održala je više gostujućih predavanja u RH i inozemstvu (Harvard Law School, Boston University, Termpe University (Philadelphia), LSE, Sveučilište u Stockholmu, Sveučilište u Beču, Sveučilište u Lisabonu, Sud EU, Europski parlament, ljetna škola Alpbach Foruma, Vrije Universiteit Brussels, Ured Predsjednika RH, itd.). Bila je članica tri radne skupine za pripremu pregovora RH s EU te članica nacionalnih radnih skupina za izradu prijedloga Zakona o strancima, Zakona o uslugama i za implementaciju Direktive 2011/24 o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. Bila je ekspert u dva projekta u području telemedicine Ministarstva zdravlja RH. Izlagala je na brojnim međunarodnim konferencijama, urednica je tri knjige i objavila je niz članaka, poglavlja u knjigama i knjige „Sloboda kretanja ljudi u EU: Kontekst sporazuma o pridruživanju“ i “From Association to Accession: How Free is the Free Movement of Workers“. Glavna je urednica Croatian Yearbook of European Law and Policy. Predsjednica je Hrvatske udruge za europsko pravo (Croatian Society for European Law - CroSEL) koja je ogranak International Federation of European Law (FIDE). Članica je Croatian European Union Studies Association (CEUSA), UACES (University Association for Contemporary European Studies), Odysseus Network i Upravnog odbora jedinice UNESCO Katedre za bioetiku i pravo Sveučilišta u Zagrebu.

                                                                                                                                                                                          

ENGLISH

Iris Goldner Lang, LL.M. (LSE), Ph.D. (Zagreb), is a Jean Monnet professor and the holder of the UNESCO Chair on Free Movement of People, Migration and Inter-Cultural Dialogue at the University of Zagreb – Faculty of Law. She works at the Department of European Public Law, which she chaired from 2013 until 2015.

She was a John Harvey Gregory Visiting Professor of Law and World Organization and a Fulbright Visiting Researcher at Harvard Law School in 2015/16. She visited Harvard Law School again, as a Visiting Researcher, in June/July 2017, when she held a series of lectures at Harvard Law School Immigration and Refugee Clinic. In June/July 2018, she was a Visiting Academic at University College London (UCL). She has held a number of visiting lectures (Harvard, Boston University, Temple University, LSE, University of Stockholm, University of Vienna, University of Lisbon, Court of Justice of the EU, European Parliament, Vrije Universiteit Brussels, Alpbach Forum Summer School, etc.). As a British Government Chevening Scholar, she earned her LL.M. degree at the London School of Economics. She did part of her doctoral research at the LSE and as an Ernst-Mach Scholar at the Johannes Kepler University in Linz, Austria. 

Prof. Goldner Lang is one of the academic coordinators of the Jean Monnet Centre of Excellence “EU’s Global Leadership in the Rule of Law”. “She has been the leader of two Jean Monnet Modules "EU Migration Law and Policy" and "EU Internal Market Law", which she regularly teaches at the University of Zagreb. She is the president of the Croatian Society for European Law (FIDE branch) and the Croatian representative in the Odysseus Monnet Network for Immigration and Asylum. She is the Editor-In-Chief of the Croatian Yearbook of European Law and Policy. She is the editor of three books and the author of a number of articles, chapters in books and a book entitled From Association to Accession: How Free is the Free Movement of Persons in the EU?.

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 751 Telefon kućni:
4895 751
Adresa:
Ćirilometodska 4, room 51
Katedra/služba:
Europsko javno pravo
Konzultacije:

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije