Marko Turudić je izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predmet njegova znanstvenog interesa su prvenstveno upravni postupak i upravni spor, regulatorne agencije,  javna nabava, reguliranje elektroničkih komunikacija i ostalih  mrežnih industrija.

Nastavu održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru javne uprave i javnih financija i Studijskom centru socijalnog rada. Na Pravnom fakultetu kao izborne predmete uveo je ”Reguliranje elektroničkih komunikacija” i ”Javnu nabavu”, kao i niz  edukacija cjeloživotnog obrazovanja iste tematike. Mentor je dvije doktorske disertacije iz prava javne nabave, te je nacionalni dopisnik European Procurement and Public Private Partnership Law Review-a.

Autor je preko 60 znanstvenih i stručnih radova,  te četiri knjige;

„Pravo javne nabave“ (Narodne Novine 2017.)
„Komentar Zakona o javnoj nabavi“ (Zgombić i partneri 2018.)
”Media Law in Croatia” (Turudić, M., Lisičar, H., Kluwer 2019.)
”Kohezijska politika Europske unije kroz nacionalna tijela i postupke” (Narodne novine 2023.)