Elizabeta Ivičević Karas diplomirala je cum laude na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. 2001. godine magistrirala je na Europskim studijima na Université Panthéon-Assas (Paris II) i Sveučilištu u Zagrebu. 2004. godine na poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obranila je magistarski rad pod naslovom “Oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom”, za koji joj je 2005. godine dodijeljena Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Le principe de l’égalité des armes en matière pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et en droit comparé (croate, français)” obranila je 2007. godine u postupku stjecanja dvojnog doktorata na Université Panthéon-Assas (Paris II) i Sveučilištu u Zagrebu. Položila je pravosudni ispit. Govori engleski, francuski, njemački i talijanski jezik.

Od rujna 2001. zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od listopada 2018. godine redovita je profesorica na Katedri za kazneno procesno pravo. Od listopada 2021. obnaša dužnost prodekanice za znanost, inovacije, transfer znanja i cjeloživotno obrazovanje, a od siječnja 2022. voditeljica je Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pravne znanosti.

Na integriranom sveučilišnom pravnom studiju predaje predmete Kazneno procesno pravo, Penitencijarno pravo te Ljudska prava i kazneno pravosuđe, kao i nekoliko izbornih predmeta, a predaje i na poslijediplomskim studijima. Do sada je vodila nekoliko znanstvenih projekata, uključujući projekte Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske zaklade za znanost. Uz to je u svojstvu koordinatorice, istraživačice ili glavne pravne stručnjakinje sudjelovala, odnosno još sudjeluje na desetak kompetitivnih europskih projekata. Izlagala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, te se višekratno usavršavala, u razdobljima od mjesec dana do tri mjeseca, na Max-Planck institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka. Članica je uredništva Hrvatskog ljetopisa za kaznene znanosti i praksu. Objavila je četiri knjige (od kojih jednu kao koautorica), dva priručnika (kao koautorica), te pedesetak znanstvenih radova.

Od 2010. godine sudjelovala je u radu više stručnih radnih skupina Ministarstva pravosuđa i uprave za izradu propisa iz područja kaznenog procesnog prava i penitencijarnog prava, a od 2015. do 2017. godine povjerena joj je uloga voditeljice radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku.

Od 2019. do 2023. godine bila je članica i zamjenica predsjednika Državnoodvjetničkog vijeća, izabrana iz redova sveučilišnih profesora prava.

Od srpnja 2019. godine na popisu je ad hoc sudaca Europskog suda za ljudska prava, za Republiku Hrvatsku.

Članica je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Također je članica Savjetodavnog panela pravnih stručnjaka (Legal Experts Advisory Panel – LEAP) ugledne međunarodne organizacije Fair Trials, te Hrvatskog pravnog centra, u kojemu je ujedno i članica upravnog odbora.

Aktivna je članica i strukovnih udruga – Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, u kojemu je zamjenica predsjednice, te Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo, u kojoj je članica upravnog odbora.