prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
prof. dr. sc.
Elizabeta Ivičević Karas

Elizabeta Ivičević Karas diplomirala je cum laude na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. 2001. godine magistrirala je na Europskim studijima na Université Panthéon-Assas (Paris II) i Sveučilištu u Zagrebu. 2004. godine na poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obranila je magistarski rad pod naslovom "Oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom", za koji joj je 2005. godine dodijeljena Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Le principe de l’égalité des armes en matière pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et en droit comparé (croate, français)” obranila je 2007. godine u postupku stjecanja dvojnog doktorata na Université Panthéon-Assas (Paris II) i Sveučilištu u Zagrebu. Položila je pravosudni ispit. Govori engleski, francuski, njemački i talijanski jezik.

Od rujna 2001. zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od listopada 2018. godine redovita je profesorica na Katedri za kazneno procesno pravo. Na integriranom sveučilišnom pravnom studiju predaje predmete Kazneno procesno pravo, Penitencijarno pravo te Ljudska prava i kazneno pravosuđe, a predaje i na poslijediplomskim studijima. Do sada je vodila nekoliko znanstvenih projekata, uključujući projekte Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske zaklade za znanost. Uz to je u svojstvu glavne pravne stručnjakinje ili istraživačice sudjelovala, odnosno još sudjeluje na ukupno sedam kompetitivnih europskih projekata. Izlagala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, te se višekratno usavršavala, u razdobljima od mjesec dana do tri mjeseca, na Max-Planck institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka. Izvršna je urednica Hrvatskog ljetopisa za kaznene znanosti i praksu. Objavila je četiri knjige (od kojih jednu kao koautorica), dva priručnika (kao koautorica), te tridesetak znanstvenih radova.

Od 2010. godine sudjelovala je u radu više stručnih radnih skupina Ministarstva pravosuđa za izradu propisa iz područja kaznenog procesnog prava i penitencijarnog prava, a od 2015. do 2017. godine povjerena joj je uloga voditeljice dviju radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku.

Od veljače 2019. godine članica je i zamjenica predsjednika Državnoodvjetničkog vijeća, izabrana iz redova sveučilišnih profesora prava.

Od srpnja 2019. godine na popisu je ad hoc sudaca Europskog suda za ljudska prava, za Republiku Hrvatsku.

Članica je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Također je članica Savjetodavnog panela pravnih stručnjaka (Legal Experts Advisory Panel) organizacije Fair Trials, Hrvatskog pravnog centra, Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu te Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo. 

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2000

Godina magistriranja: 2004

Godina doktoriranja: 2007

Na katedri od: 2001

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 320
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, room 43
Katedra/služba:
Kazneno procesno pravo
Konzultacije:

Srijedom od 10 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Na putu prema transponiranju Direktive o besplatnoj pravnoj pomoći u hrvatski kazneni postupak? Osvrt na Prijedlog osme novele ZKP-a

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu

DECISIONS RENDERED IN ABSENTIA AS A GROUND TO REFUSE THE EXECUTION OF A EUROPEAN ARREST WARRANT: EUROPEAN LEGAL STANDARDS AND IMPLEMENTATION IN CROATIAN LAW

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
EU and Member States: Legal and Economic Issues

Mažuranićeve reforme i izvršavanje kazne zatvora

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme

REOPENING OF PROCEEDINGS IN CASES OF TRIAL IN ABSENTIA: EUROPEAN LEGAL STANDARDS AND CROATIAN LAW

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
EU Law in Context – Adjustment to Membership and Challenges of the Enlargement

Europeizacija hrvatskoga kaznenog procesnog prava - jačanjem procesnih jamstava do učinkovitijega kaznenog postupka

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Europska budućnost hrvatskoga kaznenog pravosuđa

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Josipović, Ivo ; Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
Autorske knjige, 2017.

Kazneno procesno pravo – Primjerovnik (VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Bonačić, Marin ; Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Josipović, Ivo ; Novoselec, Hajrija
Autorske knjige, 2017.

PRAVO NA BRANITELJA U POLICIJI - PRAVNA I STVARNA OGRANIČENJA

Ivičević Karas, Elizabeta ; Valković, Laura
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu

The Relevance of Asset Recovery Policies in Transitional Societies: The Croatian Perspective

Ivičević Karas, Elizabeta ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2017.

European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges


Uredničke knjige, 2016.

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Penitencijarno pravo

Ivičević Karas, Elizabeta
Autorske knjige, 2016.

Commentary on some questionable features of confiscation proceedings in Croatia

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges

Prava obrane u različitim stadijima hrvatskog kaznenog postupka: Rezultati istraživanja prakse

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran ; Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

UNAPREĐENJE PROCESNIH PRAVA OSUMNJIČENIKA I OKRIVLJENIKA U KAZNENOM POSTUPKU: POGLED KROZ PRIZMU EUROPSKIH PRAVNIH STANDARDA

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran ; Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

International Encyclopaedia for Criminal Law: Croatia

Munivrana Vajda, Maja ; Ivičević Karas, Elizabeta
Autorske knjige, 2016.

Pomicanje granica prava na branitelja pod utjecajem europskog kaznenog prava

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Neka pitanja uređenja rasprave u hrvatskom kaznenom postupku - normativni okvir i praksa

Ivičević Karas, Elizabeta
Poglavlja u knjigama, 2015.

The relevance of asset recovery policies in transitional societies: the Croatian persepctive

Ivičević Karas, Elizabeta ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International conference: Chasing money in the EU: new tools and practices?

Preparatory Colloquium 24-27 September 2013, Antalya (Turkey), Section III: Information Society and Penal Law, Croatia

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Revue électronique de l'AIDP / Electronic Review of the IAPL / Revista electrónica de la AIDP

Osvrt na reformu hrvatskog kaznenog postupka kroz prizmu okrivljenikovog prava na pravični postupak

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Zbornik radova Pravnog fakulteta Nišu

Načelo ne bis in idem u europskom kaznenom pravu

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Ljudska prava i temeljne slobode u hrvatskom penitencijarnom pravu

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Okrugli stol - Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva

Primjena teorije indikacija u okviru načela jednakosti oružja

Ivičević Karas, Elizabeta
Poglavlja u knjigama, 2013.

DOKAZNA SNAGA REZULTATA ISTRAGE PREMA PRIJEDLOGU NOVELE ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

PRESUDA NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA U HRVATSKOM KAZNENOM PROCESNOM PRAVU I PRAKSI ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU

Ivičević Karas, Elizabeta ; Puljić, Dorotea
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima

Krapac, Davor ; Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
Autorske knjige, 2013.

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
, 2013.

Postupak o pravnom lijeku - žalba

Novoselec, Hajrija ; Ivičević Karas, Elizabeta
Poglavlja u knjigama, 2012.

SEMINAR NAJNOVIJA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENOPRAVNOM PODRUČJU 13. i 14. studenoga 2012., Strasbourg (Francuska)

Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Konferencija Projekt za Ured europskog javnog tužitelja (Nacrt europskih oglednih pravila o kaznenom postupku)

Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Primjena načela ne bis in idem u hrvatskom kaznenom pravu

Ivičević Karas, Elizabeta ; Kos, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Kazneno procesno pravo, Primjerovnik

Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Josipović, Ivo ; Novoselec Hajrija
Poglavlja u knjigama, 2012.

Le principe de l'égalité des armes en matière d'expertise pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

Ivičević Karas, Elizabeta
Poglavlja u knjigama, 2011.

Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem: neka otvorena pitanja i moguća rješenja

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Sudska kontrola optužnice

Ivičević Karas, Elizabeta ; Kos, Damir
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Komentar Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

Ivičević Karas, Elizabeta
Autorske knjige, 2011.

Reforma hrvatskog gospodarskog kaznenog prava

Ivičević Karas, Elizabeta ; Getoš, Anna-Maria
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Suvremeni prethodni kazneni postupak u Republici Hrvatskoj i Europi

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

O reformama suvremenog francuskog kaznenog postupka iz aspekta jačanja procesne uloge državnog odvjetništva

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom primjenom bruto ili neto načela s obzirom na pravnu prirodu mjere (proširenog) oduzimanja imovinske koristi

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

La Responsabilité Pénale Des Personnes Morales En Droit Croate- Les Inspirations Tirées Du Droit Français Et Certaines Particularités De La Législation Croate

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Slovenian Law Review

Godišnji forum o borbi protiv korupcije i prijevare u Europskoj uniji 2009. (s težištem na oduzimanju imovinske koristi). Europska pravna akademija (ERA), Trier, 19. i 20. veljače 2009.

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske – analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2009.
III. Specijalističko savjetovanje. Primjena prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj

Radnje i mjere procesne prisile radi pribavljanja predmeta za potrebe kaznenog postupka (novine u Prijedlogu Zakona o kaznenom postupku iz lipnja 2008.)

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Kaznenopravo oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Le principe de l'égalité des armes en matiè ; ; re pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et en droit compare (croate, français)

Ivičević Karas, Elizabeta
Doktorske disertacije, 2007.

Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku (u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske)

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

XVIII. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu

Ivičević Karas, Elizabeta ; Krstulović, Antonija ; Rittossa, Dalida
Drugi radovi u časopisima, 2006.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

PLAIDER COUPABLE - NOVA ALTERNATIVA KLASICNOM KAZNENOM POSTUPKU U FRANCUSKOM PRAVU

Ivičević Karas, Elizabeta
Stručni radovi, 2005.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

PLAIDER COUPABLE - NOVA ALTERNATIVA KLASICNOM KAZNENOM POSTUPKU U FRANCUSKOM PRAVU

Ivičević Karas, Elizabeta
Stručni radovi, 2005.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Criminal Command Responsibility

Ivičević, Elizabeta
Poglavlja u knjigama, 2005.

O PRAVNOJ PRIRODI INSTITUTA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM U POREDBENOM I HRVATSKOM PRAVU (S POSEBNIM OSVRTOM NA KAZNENOPRAVNI I GRAĐANSKOPRAVNI MODEL ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM)

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM U SLUČAJEVIMA ORGANIZIRANOG KRIMINALA - OSVRT NA PROBLEMATIKU REDUKCIJE DOKAZNOG STANDARDA I INVERZIJE TERETA DOKAZIVANJA

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Hrvatska pravna revija

SEMINAR IZ MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA Sirakuza, 16.-29. svibnja 2004.

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u časopisima, 2004.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

VRSTE I MJERE KAZNE PRIMJENJIVANE U INSTRUMENTU KAZNENOG NALOGA I NJIHOV ODNOS PREMA IZREČENIM KAZNAMA

Ivičević Karas, Elizabeta ; Novosel, Dragan
Stručni radovi, 2004.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u hrvatskom pravu i sudskoj praksi

Ivičević Karas, Elizabeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom

Ivičević Karas, Elizabeta
Autorske knjige, 2004.

SAVJETOVANJE: UTJECAJI PRAVA EUROPSKE ZAJEDNICE / EUROPSKE UNIJE NA NACIONALNO KAZNENO PRAVO DRŽAVA ČLANICA (Pravni fakultet u Zagrebu, 26. ožujka 2003.)

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

SIMPOZIJ: PRAVNA ZAŠTITA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Analiza zakonodavnih rješenja i prakse - de lege lata, de lege ferenda (Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 8-9. svibnja 2003)

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

AMERIČKA BORBA PROTIV TERORIZMA KAO OPRAVDANJE ZA PRIMJENU METODA IZNUĐIVANJA ISKAZA (“STRESS AND DURESS” TACTICS)

Ivičević Karas, Elizabeta
Stručni radovi, 2003.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Je li njemačko maloljetničko kazneno pravo još uvijek suvremeno?

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u časopisima, 2002.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Međunarodna konferencija “Europsko kazneno pravo i Švicarska”

Ivičević Karas, Elizabeta
Drugi radovi u časopisima, 2001.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu