prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
prof. dr. sc.
Elizabeta Ivičević Karas

Elizabeta Ivičević Karas diplomirala je cum laude na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. 2001. godine magistrirala je na Europskim studijima na Université Panthéon-Assas (Paris II) i Sveučilištu u Zagrebu. Na poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine obranila je magistarski rad “Oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom”, za koji joj je 2005. godine dodijeljena godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Le principe de l’égalité des armes en matière pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et en droit comparé (croate, français)” obranila je 2007. godine u postupku stjecanja dvojnog doktorata na Université Panthéon-Assas (Paris II) i Sveučilištu u Zagrebu. Položila je pravosudni ispit. 

Od rujna 2001. zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 16. listopada 2018. godine redovita je profesorica na Katedri za kazneno procesno pravo. Na integriranom sveučilišnom pravnom studiju predaje predmete Kazneno procesno pravo, Penitencijarno pravo te Ljudska prava i kazneno pravosuđe, a predaje i na poslijediplomskim studijima. Do sada je vodila dva, a bila je suradnica na više znanstvenih i stručnih projekata. Izlagala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, te se višekratno usavršavala, u razdobljima od mjesec dana do tri mjeseca, na Max-Planck institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka. Izvršna je urednica Hrvatskog ljetopisa za kaznene znanosti i praksu. Objavila je četiri knjige (od kojih jednu kao koautorica), dva priručnika (kao koautorica), te tridesetak znanstvenih radova.

Od 2010. godine sudjelovala je u radu više stručnih radnih skupina Ministarstva pravosuđa za izradu propisa iz područja kaznenog procesnog prava i penitencijarnog prava, a od 2015. do 2017. godine povjerena joj je uloga voditeljice dviju radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku.

Članica je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Također je članica Savjetodavnog panela pravnih stručnjaka (Legal Experts Advisory Panel) organizacije Fair Trials International, Hrvatskog pravnog centra, Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu te Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo. 

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2000

Godina magistriranja: 2004

Godina doktoriranja: 2007

Na katedri od: 2001

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 320
Katedra/služba:
Kazneno procesno pravo
Konzultacije:

Četvrtkom od 9,30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Ivičević Karas, Elizabeta.
Penitencijarno pravo .
Zagreb : Narodne novine, 2016 (udžbenici i skripta).

2. Munivrana Vajda, Maja; Ivičević Karas, Elizabeta.
International Encyclopaedia for Criminal Law: Croatia .
Netherlands : Wolters Kluwer, 2016 (monografija).

3. Krapac, Davor; Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Bonačić, Marin; Burić, Zoran.
Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (priručnik).

4. Ivičević Karas, Elizabeta.
Komentar Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem .
Zagreb : Narodne novine, 2011 (monografija).

5. Ivičević Karas, Elizabeta.
Oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom .
Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, 2004 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Ivičević Karas, Elizabeta; Roksandić Vidlička, Sunčana.
The Relevance of Asset Recovery Policies in Transitional Societies: The Croatian Perspective // Chasing Criminal Money Challenges and Perspectives On Asset Recovery in the EU / Ligeti, Katalin ; Simonato, Michele (ur.).
UK : Hart Publishing, 2017. Str. 229-254.

2. Ivičević Karas, Elizabeta; Munivrana Vajda, Maja.
Kazneno pravo i djeca // Prava djece, Multidisciplinarni pristup. / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2016. Str. 147-171.

3. Ivičević Karas, Elizabeta.
Neka pitanja uređenja rasprave u hrvatskom kaznenom postupku - normativni okvir i praksa // Glavni pretres i suđenje u razumnom roku / Bejatović, Stanko ; Jovanović, Ivan (ur.).
Beograd : Misija OEBS-a u Srbiji, 2015.. Str. 92-110.

4. Ivičević Karas, Elizabeta.
Primjena teorije indikacija u okviru načela jednakosti oružja // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 943-962.

5. Đurđević, Zlata; Gluščić, Stjepan; Ivičević Karas, Elizabeta; Josipović, Ivo; Novoselec Hajrija.
Kazneno procesno pravo, Primjerovnik // Kazneno procesno pravo, Primjerovnik / Zlata Đurđević, Stjepan Gluščić (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2012. Str. 93-118.

6. Novoselec, Hajrija; Ivičević Karas, Elizabeta.
Postupak o pravnom lijeku - žalba // Kazneno procesno pravo, primjerovnik / Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2012. Str. 207-250.

7. Ivičević Karas, Elizabeta.
Le principe de l'égalité des armes en matière d'expertise pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme // Zbornik na Pravniot fakultet "Justinijan Prvi" vo Skopje, Vo čest na Nikola Matovski / Kalajdžiev, Gordan (ur.).
Skopje : Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Iustinianus Primus Faculty of law, 2011. Str. 155-171.

8. Ivičević, Elizabeta.
Criminal Command Responsibility // Responsibility for War Crimes (Croatian perspective-selected issues) / Josipović, Ivo (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2005. Str. 121-140.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Ajduković, Marina; Bašić, Josipa; Buljan Flander, Gordana; Družić Ljubotina, Olja; Grgurev, Ivana; Hercigonja Novković, Vesna; Hrabar, Dubravka; Ivičević Karas, Elizabeta; Jovančević, Milivoj; Kletečki Radović, Marijana; Kocijan-Hercigonja, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra; Lisičar, Hrvoje; Majstorović, Irena; Malenica, Maša; Munivrana Vajda, Maja; Pećnik, Ninoslava; Selak Bagarić, Ella; Sladović Franz, Branka; Španić, Ana- Marija.
Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ivičević Karas, Elizabeta; Burić, Zoran; Bonačić, Marin.
UNAPREĐENJE PROCESNIH PRAVA OSUMNJIČENIKA I OKRIVLJENIKA U KAZNENOM POSTUPKU: POGLED KROZ PRIZMU EUROPSKIH PRAVNIH STANDARDA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 23 (2016) , 1; 11-58 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Ivičević Karas, Elizabeta; Burić, Zoran; Bonačić, Marin.
Prava obrane u različitim stadijima hrvatskog kaznenog postupka: Rezultati istraživanja prakse. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 23 (2016) , 2; 509-545 (članak, znanstveni).

3. Ivičević Karas, Elizabeta.
Pomicanje granica prava na branitelja pod utjecajem europskog kaznenog prava. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 22 (2015) , 2; 355-382 (članak, znanstveni).

4. Ivičević Karas, Elizabeta.
Načelo ne bis in idem u europskom kaznenom pravu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 21 (2014) , 2; 271-294 (članak, znanstveni).

5. Ivičević Karas, Elizabeta.
Osvrt na reformu hrvatskog kaznenog postupka kroz prizmu okrivljenikovog prava na pravični postupak. // Zbornik radova Pravnog fakulteta Nišu. 53 (2014) , 68; 475-496 (članak, znanstveni).

6. Ivičević Karas, Elizabeta.
Preparatory Colloquium 24-27 September 2013, Antalya (Turkey), Section III: Information Society and Penal Law, Croatia. // Revue électronique de l'AIDP / Electronic Review of the IAPL / Revista electrónica de la AIDP. Year 2014 (2014) ; 7:1-7:9 (članak, znanstveni).

7. Ivičević Karas, Elizabeta.
DOKAZNA SNAGA REZULTATA ISTRAGE PREMA PRIJEDLOGU NOVELE ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 2; 691-714 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

8. Ivičević Karas, Elizabeta; Puljić, Dorotea.
PRESUDA NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA U HRVATSKOM KAZNENOM PROCESNOM PRAVU I PRAKSI ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 2; 823-849 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

9. Ivičević Karas, Elizabeta; Kos, Damir.
Primjena načela ne bis in idem u hrvatskom kaznenom pravu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 555-584 (članak, znanstveni).

10. Ivičević Karas, Elizabeta.
Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem: neka otvorena pitanja i moguća rješenja. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 557-578 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

11. Ivičević Karas, Elizabeta; Kos, Damir.
Sudska kontrola optužnice. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 449-470 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

12. Ivičević Karas, Elizabeta.
Utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom primjenom bruto ili neto načela s obzirom na pravnu prirodu mjere (proširenog) oduzimanja imovinske koristi. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 191-210 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

13. Ivičević Karas, Elizabeta.
O reformama suvremenog francuskog kaznenog postupka iz aspekta jačanja procesne uloge državnog odvjetništva. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 109-124 (pregledni rad, znanstveni).

14. Ivičević Karas, Elizabeta.
La Responsabilité Pénale Des Personnes Morales En Droit Croate- Les Inspirations Tirées Du Droit Français Et Certaines Particularités De La Législation Croate. // Slovenian Law Review. 6 (2009) , 1-2; 121-135 (pregledni rad, znanstveni).

15. Ivičević Karas, Elizabeta.
Radnje i mjere procesne prisile radi pribavljanja predmeta za potrebe kaznenog postupka (novine u Prijedlogu Zakona o kaznenom postupku iz lipnja 2008.). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 939-972 (članak, znanstveni).

16. Ivičević Karas, Elizabeta.
Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku (u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) ; 999-1018 (pregledni rad, znanstveni).

17. Ivičević Karas, Elizabeta.
Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 4-5; 761-788 (članak, znanstveni).

18. Ivičević Karas, Elizabeta.
Kaznenopravo oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) , 2; 673-694 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

19. Ivičević Karas, Elizabeta.
Utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u hrvatskom pravu i sudskoj praksi. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 11 (2004) , 1; 217-238 (pregledni rad, znanstveni).

20. Ivičević Karas, Elizabeta.
ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM U SLUČAJEVIMA ORGANIZIRANOG KRIMINALA - OSVRT NA PROBLEMATIKU REDUKCIJE DOKAZNOG STANDARDA I INVERZIJE TERETA DOKAZIVANJA. // Hrvatska pravna revija. 8 (2004) ; 102-110 (pregledni rad, znanstveni).

21. Ivičević Karas, Elizabeta.
O PRAVNOJ PRIRODI INSTITUTA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM U POREDBENOM I HRVATSKOM PRAVU (S POSEBNIM OSVRTOM NA KAZNENOPRAVNI I GRAĐANSKOPRAVNI MODEL ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM). // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 3-4; 681-705 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Burić, Zoran.
Konferencija Projekt za Ured europskog javnog tužitelja (Nacrt europskih oglednih pravila o kaznenom postupku). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 1; 363-396 (prikaz, ostalo).

2. Ivičević Karas, Elizabeta; Bonačić, Marin.
SEMINAR NAJNOVIJA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENOPRAVNOM PODRUČJU 13. i 14. studenoga 2012., Strasbourg (Francuska). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 955-958 (prikaz, ostalo).

3. Ivičević Karas, Elizabeta.
Suvremeni prethodni kazneni postupak u Republici Hrvatskoj i Europi. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 1-6 (prikaz, ostalo).

4. Ivičević Karas, Elizabeta; Getoš, Anna-Maria.
Reforma hrvatskog gospodarskog kaznenog prava. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 175-180 (prikaz, ostalo).

5. Ivičević Karas, Elizabeta.
Godišnji forum o borbi protiv korupcije i prijevare u Europskoj uniji 2009. (s težištem na oduzimanju imovinske koristi). Europska pravna akademija (ERA), Trier, 19. i 20. veljače 2009.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 1; 383-389 (prikaz, stručni).

6. Ivičević Karas, Elizabeta; Krstulović, Antonija; Rittossa, Dalida.
XVIII. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 13 (2006) , 1; 359 - 370. (prikaz, stručni).

7. Ivičević Karas, Elizabeta.
PLAIDER COUPABLE - NOVA ALTERNATIVA KLASICNOM KAZNENOM POSTUPKU U FRANCUSKOM PRAVU. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 12 (2005) , 1; 203-208 (članak, stručni).

8. Ivičević Karas, Elizabeta.
PLAIDER COUPABLE - NOVA ALTERNATIVA KLASICNOM KAZNENOM POSTUPKU U FRANCUSKOM PRAVU. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 12 (2005) , 1; 203-208 (članak, stručni).

9. Ivičević Karas, Elizabeta.
SEMINAR IZ MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA Sirakuza, 16.-29. svibnja 2004.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 11 (2004) , 2; 1137-1143 (prikaz, ostalo).

10. Ivičević Karas, Elizabeta; Novosel, Dragan.
VRSTE I MJERE KAZNE PRIMJENJIVANE U INSTRUMENTU KAZNENOG NALOGA I NJIHOV ODNOS PREMA IZREČENIM KAZNAMA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 11 (2004) , 2; 675-699 (članak, stručni).

11. Ivičević Karas, Elizabeta.
AMERIČKA BORBA PROTIV TERORIZMA KAO OPRAVDANJE ZA PRIMJENU METODA IZNUĐIVANJA ISKAZA (“STRESS AND DURESS” TACTICS). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 10 (2003) , 1; 69-74 (članak, stručni).

12. Ivičević Karas, Elizabeta.
SIMPOZIJ: PRAVNA ZAŠTITA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Analiza zakonodavnih rješenja i prakse - de lege lata, de lege ferenda (Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 8-9. svibnja 2003). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 10 (2003) , 1; 237-245 (prikaz, ostalo).

13. Ivičević Karas, Elizabeta.
SAVJETOVANJE: UTJECAJI PRAVA EUROPSKE ZAJEDNICE / EUROPSKE UNIJE NA NACIONALNO KAZNENO PRAVO DRŽAVA ČLANICA (Pravni fakultet u Zagrebu, 26. ožujka 2003.). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 10 (2003) , 1; 247-252 (prikaz, ostalo).

14. Ivičević Karas, Elizabeta.
Je li njemačko maloljetničko kazneno pravo još uvijek suvremeno?. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 9 (2002) , 2; 573-578 (prikaz, ostalo).

15. Ivičević Karas, Elizabeta.
Međunarodna konferencija “Europsko kazneno pravo i Švicarska”. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 8 (2001) , 2; 325-328 (prikaz, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Ivičević Karas, Elizabeta.
Mažuranićeve reforme i izvršavanje kazne zatvora // Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme / Čepulo, Dalibor ; Rogić Musa, Tea ; Roksandić, Drago (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. 207-227 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Ivičević Karas, Elizabeta.
DECISIONS RENDERED IN ABSENTIA AS A GROUND TO REFUSE THE EXECUTION OF A EUROPEAN ARREST WARRANT: EUROPEAN LEGAL STANDARDS AND IMPLEMENTATION IN CROATIAN LAW // EU and Member States: Legal and Economic Issues / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2019. 459-475 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ivičević Karas, Elizabeta.
REOPENING OF PROCEEDINGS IN CASES OF TRIAL IN ABSENTIA: EUROPEAN LEGAL STANDARDS AND CROATIAN LAW // EU Law in Context – Adjustment to Membership and Challenges of the Enlargement / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2018. 291-309 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Ivičević Karas, Elizabeta.
Commentary on some questionable features of confiscation proceedings in Croatia // European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges / Durđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo, 2016. 167-173 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Ivičević Karas, Elizabeta.
Ljudska prava i temeljne slobode u hrvatskom penitencijarnom pravu // Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva / Krapac, Davor (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014. 175-205 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Ivičević Karas, Elizabeta.
Europeizacija hrvatskoga kaznenog procesnog prava - jačanjem procesnih jamstava do učinkovitijega kaznenog postupka // Europska budućnost hrvatskoga kaznenog pravosuđa / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2018. 23-48 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ivičević Karas, Elizabeta.
Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske – analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj // III. Specijalističko savjetovanje. Primjena prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj. Program.
Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, 2009. 1-18 (objavljeni rad).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Ivičević Karas, Elizabeta; Roksandić Vidlička, Sunčana.
The relevance of asset recovery policies in transitional societies: the Croatian persepctive // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Ivičević Karas, Elizabeta.
Le principe de l'égalité des armes en matiè ; ; re pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et en droit compare (croate, français) / doktorska disertacija.
Paris, Zagreb : Pravni fakultet, 29.06. 2007, 357 str. Voditelj: Cartier, Marie Elisabeth ; Novoselec, Petar.
 
  Druge vrste radova
 

1. Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Bonačić, Marin; Burić, Zoran.
Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava, 2013. (zbirka zakona).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Pleić, Marija.
Standardi izvršenja pritvora u kaznenom postupku / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 16.10. 2014, 403 str. Voditelj: Ivičević Karas, Elizabeta.

2. Filipović Hrvoje.
Uhićenje kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika i pokretanja kaznenog postupka / magistarski rad.
Zagreb : PRAVNI FAKULTET, 04.05.2010. 2010, 169 str. Voditelj: Prof. Dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.